Không sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế để tạm ứng mua thuốc chống lao Không sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế để tạm ứng mua thuốc chống lao Y tế

(PLO) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về mua sắm, thanh toán thuốc chống lao.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....