6 tháng đầu năm, Quảng Ninh thi hành án đạt trên 60% về việc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021 toàn tỉnh Quảng Ninh đã đạt: Về việc đạt 60.75% (đạt 73,2% kế hoạch năm so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao); Về tiền đạt 13,95% (đạt 34,8% kế hoạch năm so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao).

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức cưỡng chế thi hành án tại TP Hạ Long tháng 4/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức cưỡng chế thi hành án tại TP Hạ Long tháng 4/2021

Các vụ việc cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng liên ngành được phối hợp chặt chẽ, an toàn; công tác theo dõi thi hành án hành chính đạt kết quả tốt; công tác xét miễn giảm thi hành án, đính chính giải thích bản án..., được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính từ Cục đến các Chi cục được thực hiện tốt; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự được quan tâm, chú trọng.

6 tháng cuối năm 2021, Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh tiến độ giải quyết án, tăng cường hướng về cơ sở, quyết liệt chỉ đạo giải quyết thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, Bảo hiểm xã hội, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ việc có số tiền phải thi hành lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, trong các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng..., dư luận xã hội quan tâm.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đối với đội ngũ có chức danh pháp lý; xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà, vi phạm đạo đức, lối sống và chuyên môn nghiệp vụ. Kiên quyết tổ chức cưỡng chế thi hành các trường hợp có điều kiện nhưng đương sự cố tình chây ỳ, chống đối không chịu thi hành án.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án tại Cục và các Chi cục; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ thi hành án dân sự; sử dụng hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử, thực hiện chữ ký số, nhất là thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời hồ sơ thi hành án vào phần mền “Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và thống kê thi hành án”, phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự theo đúng chỉ đạo của Tổng cục.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, viết, đăng các tin, bài, các hoạt động về thi hành án dân sự trên báo điện tử, báo giấy, Trang thông tin điện tử Cục; nhằm tuyên tuyền sâu rộng về công tác thi hành án dân sự; đăng tải kịp thời đầy đủ danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin điện tử của Cục theo quy định, góp phần, tạo sự minh bạch, công khai hoạt động thi hành án dân sự trên toàn tỉnh.

Đồng thời, Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh cũng đề xuất kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét miễn giảm một phần nghĩa vụ thi hành án, miễn giảm lãi xuất chậm thi hành án cho người phải thi hành án tự nguyện thi hành mà tài sản thế chấp không đủ thanh toán các nghĩa vụ để kết thúc việc thi hành án; xây dựng cơ chế nhận tài sản đảm bảo để trừ vào số tiền được thi hành án trong trường hợp tài sản được giảm giá nhiều lần nhưng không bán được; khi ngân hàng cho vay cần thẩm định giá tài sản thế chấp sát với giá trị thực tế của tài sản.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm