9 năm huy động hơn 1.600 tỷ đồng, Bình Lục đạt chuẩn nông thôn mới

(PLVN) - Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Cụ thể, theo Quyết định 584/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký  công nhận huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Phó Thủ tướng giao UBND  tỉnh Hà Nam có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Bình Lục tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

9 năm huy động hơn 1.600 tỷ đồng, Bình Lục đạt chuẩn nông thôn mới ảnh 1
 Một cảnh đẹp ở Hà Nam.

Sau 9 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã huy động trên 1.645 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 386 tỷ đồng (chiếm 25,46%). Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp.

Đến nay, huyện Bình Lục đã hoàn thành 100% số xã (18/18 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, 9 tiêu chí huyện nông thôn mới với sự đồng thuận cao của nhân dân. Huyện không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. 

Thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện được nâng cao, từ 11,5 triệu đồng/người/năm (năm 2010) lên 46,21 triệu đồng/người/năm (năm 2019). Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm, chỉ còn 0,92%.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm