9 tháng, hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ tiêu dùng đạt 2.917 nghìn tỷ đồng

(PLO) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt trên 2.917,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,2% (cùng kỳ năm 2016 tăng 9%).

Hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ tiếp tục tăng khá

Hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ tiếp tục tăng khá

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng ước tính đạt 2.185,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 74,9% tổng mức và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành hàng lương thực, thực phẩm tăng 9,8%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11,3%...

Một số địa phương có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng tăng khá như: Quảng Ninh tăng 15,6%; Vĩnh Phúc tăng 20,3%; Bắc Ninh tăng 18,5%; Hải Phòng tăng 13,9%...Riêng hai thành phố lớn là Hà Nội (chiếm 9,5% tổng mức của cả nước) và TP.HCM (chiếm 19,9%) cùng tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng cục Thống kê phân tích: Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng ước tính đạt 362,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng mức và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Bình Dương tăng 19,8%; Hải Phòng tăng 19,5%; Bình Thuận tăng 13,5%; Hà Nội tăng 11,8%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,6%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng khá do lượng khách quốc tế và du lịch trong nước 9 tháng năm nay tăng mạnh và hoạt động ăn uống ngoài gia đình không còn bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung năm 2016.

Doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng năm nay ước tính đạt 26,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu du lịch trong và ngoài nước cùng với lượng khách quốc tế đến nước ta tăng mạnh đã góp phần tăng thu cho hoạt động du lịch lữ hành. Một số địa phương có doanh thu tăng khá: Quảng Nam tăng 71,1%; Quảng Bình tăng 24,1%; Kiên Giang tăng 19,8%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 14,4%; Hà Nội tăng 6,5%.

Doanh thu dịch vụ khác 9 tháng ước tính đạt 342,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng mức và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó một số địa phương có doanh thu tăng khá: Hải Phòng tăng 14,6%; Bắc Giang tăng 10,9%; Lâm Đồng tăng 9,2%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,9%; Hà Nội tăng 5,7%.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm