99,7 % hồ sơ vào Hệ thống dịch vụ công được UBND tỉnh Lai Châu giải quyết và trả các hồ sơ đúng hạn

(PLVN) - Chiều 25/1, Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020 UBND tỉnh đạt được nhiều thành tích nổi bật, đã quyết liệt sáng tạo, dám nghĩ dám làm, kịp thời thay đổi phương thức làm việc trong tình hình mới.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 được trình bày tại Hội nghị: Năm 2020, trước khó khăn của tình hình dịch bệnh, thời tiết, khối lượng công việc lớn, Văn phòng UBND tỉnh đã quyết liệt, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và kịp thời thay đổi phương thức làm việc trong tình hình mới.

Qua đó đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

99,7 % hồ sơ vào Hệ thống dịch vụ công được UBND tỉnh Lai Châu giải quyết và trả các hồ sơ đúng hạn ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: ĐL

Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu tốt cho UBND tỉnh điều hành thực hiện chương trình công tác; đặc biệt đảm bảo duy trì hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19, thực hiện cách ly xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành. Bám sát các Nghị quyết, Chương trình công tác của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh tham mưu cho lãnh  đạo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. 

Đồng thời tham mưu thực hiện tốt việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính của công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Tính đến 25/11/2020, đón tiếp trên 35.000 lượt công dân đến liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính; tiếp nhận 18.140 hồ sơ vào Hệ thống dịch vụ công của tỉnh. Đã giải quyết và trả kết quả 17.372/18.482 hồ sơ cho tổ chức và cá nhân, trong đó trả trước hạn và đúng hạn đạt 99,7%.

99,7 % hồ sơ vào Hệ thống dịch vụ công được UBND tỉnh Lai Châu giải quyết và trả các hồ sơ đúng hạn ảnh 2
 Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Huy Hòa phát biểu tại Hội nghị.

Thực hiện tốt việc đảm bảo hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh, đã đăng tải tuyên truyền được 6.784 tin, bài, ảnh; biên tập và đưa lên Trang thông tin điện tử của cơ quan Văn phòng được 400 tin bài. Đảm bảo kỹ thuật phục vụ thành công 54 phiên họp trực tuyến giữa Chính phủ, các bộ ngành với tỉnh; 26 phiên họp trực tuyến của tỉnh với các huyện, thành phố, các xã; làm tốt việc cập nhật thông tin, nhận văn bản điện tử phục vụ các cuộc họp trực tuyến của các Bộ, ngành gửi qua hộp thư điện tử…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải nhấn mạnh: Năm 2020 đi qua, trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn vốn có của tỉnh miền núi, biên giới, cùng với nhiều khó khăn về tình hình thiên tai, dịch bệnh đặc biệt là dịch bệnh Covid-19... Nhưng tỉnh Lai Châu đã cố gắng, nỗ lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, 27/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong khi nhiều tỉnh tăng trưởng âm thì tỉnh Lai Châu tăng trưởng dương (đạt trên 6%); thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra; các mặt văn hóa, xã hội tiếp tục duy trì và phát triển, quốc phòng – an ninh được giữ vững...

99,7 % hồ sơ vào Hệ thống dịch vụ công được UBND tỉnh Lai Châu giải quyết và trả các hồ sơ đúng hạn ảnh 3
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh ĐL

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Để đạt được kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Văn phòng UBND tỉnh. Với khối lượng công việc lớn, năm kết thúc nhiệm kỳ, phải chuẩn bị các chương trình, đề án cho nhiệm kỳ mới, số đầu việc, nhiệm vụ đầu việc tăng lên rất nhiều, mỗi cán bộ Văn phòng làm với khối lượng công việc tăng lên trên 60% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, dưới dự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Văn phòng, các phòng, ban, trung tâm trực thuộc, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan Văn phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu xác định 9 phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, trong đó sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc; tổng hợp, nắm chắc tình hình, tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương để báo cáo, tham mưu kịp thời Thường trực UBND tỉnh; tham mưu thực hiện tốt việc kiểm tra, đôn đốc các cấp, ngành thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tham mưu lãnh đạo tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; tham mưu tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định; tham mưu thực hiện tốt việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính của công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh...

99,7 % hồ sơ vào Hệ thống dịch vụ công được UBND tỉnh Lai Châu giải quyết và trả các hồ sơ đúng hạn ảnh 4
 Trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.Ảnh: ĐL

Nhân dịp này, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 9 cá nhân. Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 45 cá nhân; công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 14 cá nhân, lao động tiên tiến 9 tập thể và 58 cá nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Công đoàn viên chức tỉnh tặng Giấy khen cho 9 cá nhân.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm