Bắc Kạn phấn đấu xây dựng nhà ở kiên cố cho người dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Nhà ở phát triển mới trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo đạt chất lượng từ bán kiên cố trở lên, không để phát sinh mới và giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ xuống dưới 23,1%.

Diện mạo Bắc Kạn đang thay đổi hàng ngày

Diện mạo Bắc Kạn đang thay đổi hàng ngày

Chú trọng công tác quy hoạch đô thị

Là tỉnh vùng cao, miền núi, hệ thống cơ sở hạ tầng của Bắc Kạn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đời sống nhân dân tại nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn, nhà ở của bà con chủ yếu là tạm bợ, thiếu kiên cố. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, với quan điểm phát triển đô thị phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển đô thị theo hướng bền vững.

Tỉnh Bắc Kạn hiện có 09 đô thị gồm 01 đô thị loại III là thành phố Bắc Kạn, 06 đô thị loại V, 02 đô thị tương đương loại V. Toàn bộ 09 đô thị đều được lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị giai đoạn 2010 - 2020 định hướng đến năm 2030 và hiện nay đang được rà soát, xem xét điều chỉnh giai đoạn 2020 - 2030, định hướng đến năm 2040.

Các đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh cơ bản được triển khai thực hiện đảm bảo tính đồng bộ của kết cấu hạ tầng đô thị, tạo điều kiện cho công tác đầu tư, từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng. Năm vừa qua, Bắc Kạn cũng công bố công khai quy hoạch ở tất cả các huyện, thành phố; việc tổ chức lập hồ sơ và cắm mốc giới theo quy hoạch cơ bản được thực hiện ở các đô thị trung tâm của các huyện, thành phố; việc lập quy hoạch chi tiết sau quy hoạch chung đã được triển khai ở 8/8 huyện, thành phố; tất cả các đô thị trung tâm cấp huyện đều đã ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

Giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân

Theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sẽ dành tổng quỹ đất để xây dựng nhà ở là 179 ha. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Bắc Kạn phát triển mới 1.061.000 m2 sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh lên 8.646.000 m2 . Trong đó: Nhà ở thương mại 106.080 m2; nhà ở xã hội 18.000 m2; nhà ở do dân tự xây dựng 936.717 m2. Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 26,4 m2 sàn/người, khu vực đô thị là 32,0 m2 sàn/người và khu vực nông thôn là 24,5 m2 sàn/người.

Với chương trình này, tỉnh Bắc Kạn sẽ từng bước giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt là nhà ở cho các đối tượng là người thu nhập thấp, các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người nghèo, người có công với cách mạng. Đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa phát triển kinh tế, tăng trưởng dân số và xây dựng nhà ở phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nhà ở, nhà ở xã hội của tỉnh và đặc điểm của từng địa bàn dân cư. Đồng thời, huy động nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở.

Theo đó, tại các đô thị vùng trung tâm tỉnh Bắc Kạn sẽ ưu tiên phát triển nhà ở theo các dự án đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phát triển nhà ở khu dân cư mới tuân thủ các quy hoạch xây dựng được phê duyệt; Nâng cấp cải tạo các khu nhà ở hiện có kết hợp với chỉnh trang đô thị.

Đồng thời, việc phát triển nhà ở đảm bảo sự hài hòa trong các yếu tố kiến trúc, cảnh quan; kết hợp giữa xây mới và cải tạo phù hợp với thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; Phát triển mới nhà ở đảm bảo chất lượng đạt kiên cố hoặc bán kiên cố, không để phát sinh mới nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ.

Đối với các đô thị khác, tỉnh cũng tiến hành quy hoạch, định hướng phát triển nhà ở theo mô hình khu dân cư đô thị tập trung. Các khu vực đã đư­ợc đô thị hoá ổn định, thực hiện phát triển nhà ở theo hướng giữ mật độ xây dựng thấp, đảm bảo yêu cầu nhà ở có vườn, cây xanh, tạo môi trường và cảnh quan đẹp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng khuyến khích phát triển nhà ở theo dự án, hạn chế tối đa tình trạng xây dựng không phép, sai phép. Việc xây dựng nhà ở phải tuân theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và thiết kế kiến trúc của từng dự án nhưng phổ biến với 03 loại hình biệt thự, nhà liền kề.

Tại các khu vực nông thôn, tỉnh chú trọng phát triển nhà theo hướng tập trung tại khu vực trung tâm các xã, kết hợp giữa xây mới và cải tạo chỉnh trang nâng cao chất lượng nhà ở; Quy hoạch, sắp xếp dân cư ở những khu vực khác đảm bảo tận dụng được hệ thống hạ tầng về giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác, chú trọng xây dựng mô hình nhà ở gắn liền với sản xuất.

Bắc Kạn phấn đấu xây dựng nhà ở kiên cố cho người dân ảnh 1Hạ tầng giao thông Bắc Kạn góp phần quan trọng phát triển kinh tế, thu hút du lịch

Đáng chú ý, tỉnh cũng tập trung phát triển nhà ở kết hợp với kinh doanh dịch vụ gần những khu vực có tiềm năng du lịch đặc biệt là Vườn Quốc gia Ba Bể,... Phát triển mới nhà ở của người đồng bào các dân tộc gắn liền với gìn giữ bản sắc truyền thống, sử dụng các nguyên vật liệu chế tạo để tăng chất lượng nhà ở.

Giải pháp thực hiện

Để triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở hiệu quả, tỉnh Bắc Kạn xác định cần nghiên cứu, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư để huy động vốn phát triển hạ tầng đô thị, khu dân cư chú trọng xã hội hóa đầu tư xây dựng. Dành quỹ đất phù hợp cho việc phát triển nhà ở, đảm bảo tỉ lệ giữa mật độ dân cư với diện tích đất phù hợp với tiến trình đô thị hoá của địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng xác định và công bố các khu vực, quỹ đất được phép xây dựng nhà ở theo quy hoạch làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án chỉnh trang khu dân cư, phát triển nhà ở, tạo điều kiện cho cá nhân, hộ gia đình xây dựng, cải tạo nhà ở phù hợp quy hoạch. Ưu tiên phát triển quỹ nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp. Nghiên cứu áp dụng các cơ chế hỗ trợ vay vốn để kích cầu về nhà ở xã hội phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Bắc Kạn phấn đấu xây dựng nhà ở kiên cố cho người dân ảnh 2

Quy hoạch xây dựng đồng bộ, một trong những điểm nhấn của ngành xây dựng

Song song với đó, tỉnh sẽ tập trung thu hút các nhà đầu tư, tăng cường huy động nguồn vốn xã hội hóa; tận dụng tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, vốn vay từ ngân hàng tín dụng, nguồn vốn huy động hợp pháp từ các đơn vị, tổ chức kinh tế, nhà hảo tâm.... Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, chủ đầu tư xây dựng các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, giảm giá thành xây dựng. Đồng thời, tạo môi trường, chính sách thuận lợi để khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư xây dựng nhà ở vào tỉnh Bắc Kạn bằng cách tăng cường xúc tiến thương mại, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Trong thời gian tới, tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý, quy hoạch, phát triển nhà ở. Trước mắt cần đầu tư hệ thống trang thiết bị nhất định để quản lý dữ liệu thông tin quy hoạch, công khai quy hoạch trên hệ thống thông tin của tỉnh. Đặc biệt, đối với Sở xây dựng cần phối hợp với các ban, ngành đảm bảo tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở theo đúng tiến độ, chất lượng, phù hợp với quy hoạch của từng địa phương.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm