Hà Nội: Không để tình trạng án có hiệu lực không thi hành dứt điểm

(PLO) -Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính. Trong đó, nhấn mạnh không để tình trạng vụ án, vụ việc đã có hiệu lực, nhưng để kéo dài, không thi hành dứt điểm.
 

Hà Nội: Không để tình trạng án có hiệu lực không thi hành dứt điểm

Sau hơn 10 năm chỉ đạo thực hiện Đề án số 06 –ĐA-TU về nội dung, lộ trình cải cách tư pháp của thành phố đến năm 2020 và Chỉ thị số 09 - CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự (THADS) trong tình hình mới, hơn 3 năm thực hiện Kết luận số 92 của Bộ Chính trị, công tác THADS Thủ đô đã đạt những kết quả quan trọng.

Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan tư pháp nói chung, cơ quan THADS, hành chính nói riêng được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội Thủ đô. Tuy nhiên, công tác THADS còn một số hạn chế như số lượng án có điều kiện thi hành, nhưng chưa tổ chức thi hành xong còn nhiều; một số cơ quan, tổ chức, cá nhân phải THA chưa chấp hành nghiêm bản án, quyết định của Tòa án; sự phối hợp của một số sở, ban ngành còn chưa chặt chẽ, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác THADS, hành chính; trình độ năng lực của một số cán bộ, công chức THADS còn hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp trong tình hình mới và nâng cao chất lượng công tác THADS, hành chính, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền từ TP đến cơ sở, các sở, ban ngành, đoàn thể và Cục THADS TP tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác THADS, hành chính; quán triệt triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp nói chung, công tác THADS, hành chính nói riêng. 

Ban Cán sự Đảng UBND TP tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về THADS, hành chính; chính quyền các cấp, các sở, ban ngành, cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phối hợp; có biện pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, vướng mắc, thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS. UBND TP và UBND các quận, huyện, thị xã chú trọng củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo THADS, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chuyên môn trực thuộc nghiêm chính THA hành chính, thực hiện nghĩa vụ của người phải THA hành chính.

Đảng đoàn HĐND TP, UBMTTQ TP và các tổ chức chính trị xã hội TP tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, nhất là các vụ việc phải cưỡng chế THADS, những vụ việc có giá trị tiền, tài sản lớn, nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thành ủy cũng yêu cầu Đảng ủy Công an TP, Ban Cán sự Đảng VKSNDTP, TANDTP lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS, hành chính trong việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Riêng đối với Cục THADS, Thành ủy chỉ đạo, Cục thực hiện tốt hướng dẫn, theo dõi việc THA hành chính; chủ động tham mưu với UBND TP tăng cường quản lý nhà nước về công tác THADS trên địa bàn, đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS – hành chính TP, phát huy vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo để tham mưu chỉ đạo công tác phối hợp, cưỡng chế THADS, chỉ đạo đôn đốc THA hành chính; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thi hành có hiệu quả việc THA trọng điểm do Tổng cục THADS và UBND TP giao; các vụ việc THA kéo dài, khó khăn, phức tạp có liên quan đến các khoản thu hồi tài sản nhà nước trong các vụ án hình sự, án hành chính và các khoản thu liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Triển khai tổ chức, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa cơ quan THADS với các ban ngành liên quan; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan THADS; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ THADS và quản lý THA hành chính đối với các chi cục THADS. Duy trì lịch tiếp công dân, đường dây nóng, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về THADS, hành chính theo đúng quy định của pháp luật, không để tồn đọng, kéo dài gây bức xúc hoặc khiếu kiện đông người. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm.

Chỉ thị cũng chỉ rõ, các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, thực hiện nghiêm túc các quy chế phối hợp, hỗ trợ thực hiện các biện pháp THA, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan kịp thời khi có yêu cầu của cơ quan THADS, hành chính.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm