Nhiều sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức ở Quảng Bình

(PLVN) - Bộ Nội vụ vừa có Thông báo kết luận thanh tra trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm… trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Quảng Bình, giai đoạn từ 1/1/2016-1/8/2018.

Theo kết luận thanh tra, tính đến ngày 31/8/2018, tỉnh Quảng Bình đang sử dụng 292 biên chế sự nghiệp để tuyển dụng vào làm công việc chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là không đúng quy định Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Mặt khác, việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển được UBND tỉnh Quảng Bình cơ bản thực hiện theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên (hoặc tương đương) đối với 30 trường hợp không đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn ngạch theo quy định.

Bên cạnh đó, việc tuyển dụng vào công chức không qua thi đối với 3 trường hợp tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại xuất sắc tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước không đúng quy định. Trong xét tuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên, Sở Nội vụ ban hành quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên đối với 5 trường hợp chưa đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức tương đương với vị trí việc làm. 

Liên quan đến việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý, tỉnh Quảng Bình có 7 công chức còn thiếu một trong các điều kiện, tiêu chuẩn về quản lý nhà nước, trình độ ngoại ngữ, tin học. 3 trường hợp được bổ nhiệm chỉ căn cứ vào thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy (hoặc Huyện ủy) để Thủ trưởng các cơ quan ban hành quyết định bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng mà không thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành các quyết định thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với 3 trường hợp nêu trên... Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng chỉ ra việc tuyển dụng viên chức tại Sở TNMT, UBND huyện Bố Trạch vi phạm về điều kiện dự tuyển, số lượng đề thi...

Trước những sai phạm trên, thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức; xét tuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức… Chấm dứt việc giao và sử dụng biên chế sự nghiệp để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; sắp xếp, điều chuyển số viên chức đang công tác trong cơ quan, tổ chức hành chính sang các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định.

Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát lại tất cả các cuộc tuyển dụng viên chức năm 2016, 2017, 2018 của các cơ quan, tổ chức trên toàn tỉnh Quảng Bình, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm (nếu có) trong quá trình thanh tra, kiểm tra và báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ (Thanh tra Bộ Nội vụ) trong quý III/2019.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 3 trường hợp được tuyển dụng vào công chức theo chính sách thu hút của UBND tỉnh không đúng quy định; sắp xếp, tổ chức lại số lượng Phó Giám đốc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo số lượng theo đúng quy định; Chấm dứt hợp đồng lao động với 4 trường hợp hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên để có hình thức xử lý phù hợp… 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm