Sai sót tại Dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc: Xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân

(PLVN) - Mới đây, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM đã có ý kiến kết luận về kết luận thanh tra toàn diện dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh.

Một góc Dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc

Một góc Dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc

Đây là một dự án phức hợp, nằm trên địa bàn ba xã Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Tại đây, nhiều cá nhân, đơn vị đã có sai phạm khiến dự án bị treo hơn 20 năm làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của hàng ngàn người dân bị giải tỏa. Đồng thời, nơi đây xảy ra tình trạng vi phạm xây dựng, lấn chiếm đất đai… 

Trong ý kiến kết luận, ông Phong đã thống nhất cơ bản nội dung Kết luận thanh tra số 01 ngày 22/1/2020 của Thanh tra TP. Đồng thời giao Sở TN&MT tham mưu UBND TP xem xét điều chỉnh hoặc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 353 ngày 21/1/2011 của UBND TP (thu hồi dự án đã được giao đất) vì chưa đầy đủ pháp lý về trình tự, thủ tục, trường hợp phải thu hồi. Sở này cũng được giao tham mưu UBND TP thu hồi đất của Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh. Tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm với các tập thể, cá nhân có thiếu sót trong việc tham mưu ban hành Quyết định 353.

Ông Phong yêu cầu, sau khi có kết quả phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp UBND huyện Bình Chánh và các đơn vị liên quan xây dựng tiêu chí, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, triển khai xã hội hóa việc thực hiện dự án trình UBND TP; tham mưu UBND TP lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hướng xã hội hóa. 

UBND TP giao Sở Tài chính hướng dẫn đơn vị có trách nhiệm quyết toán số tiền 2,452 tỉ đồng chi phí bồi thường 11,0601ha đất. Giao UBND huyện Bình Chánh khẩn trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu sinh thái văn hóa, xem xét việc điều chỉnh cho phù hợp ranh quy hoạch và ranh giao đất, kênh giới, lộ giới, yếu tố liền ranh, liền thửa theo quy định hiện hành. Đồng thời, kiểm tra việc quản lý đất đai, xây dựng, xử lý vi phạm phần đất thuộc dự án tại ba xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và Phạm Văn Hai, báo cáo kết quả cho UBND TP và Thanh tra TP. 

Rà soát báo cáo nguồn gốc, pháp lý sử dụng đất, tình hình sử dụng đất với khu đất nêu trên để áp dụng pháp luật phù hợp về việc thực hiện DA theo quy định; tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc khu vực DA sau khi có Quyết định 353; báo cáo kết quả cho UBND TP, Sở TN&MT, Sở KH&ĐT. 

Tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm với các tập thể, cá nhân đã có thiếu sót trong việc quản lý đất đai, xử lý các vi phạm về xây dựng và lấn chiếm đất đai tại khu đất thuộc DA, việc chậm triển khai chọn đơn vị tư vấn thực hiện lập quy hoạch 1/2000. 

Giao Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc theo quy định; các phát sinh tranh chấp nếu có với Công ty CP Quốc tế C&T, Công ty CP Sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc do Tòa án giải quyết. 

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện quyết toán số tiền 2,452 tỉ đồng chi phí bồi thường 11,0601ha; tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân của TCty đã có các thiếu sót. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm