Thanh tra Chính phủ công bố 21 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

(PLVN) - Kết quả này vừa được Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố trong báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý 3 năm 2020.

Hình minh họa

Hình minh họa

TTCP cho biết, trong Quý 3 năm 2020, ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Các bộ, ngành, địa phương đã tập trung kiểm tra 509 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 10 đơn vị vi phạm. 

Trong quý 3 ngành thanh tra đã tiến hành 406 cuộc thanh tra về thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã phát hiện 125 vụ việc, 122 người vi phạm, đã xử lý kỷ luật 38 người. Ngoài ra, ngành thanh tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm, xử lý 14 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. 

Đáng chú ý, trong Quý 3/2020, có 26 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 21 người, xử lý hình sự 1 người do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Đồng thời, qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện 10 vụ, 11 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.  

Về công tác thanh tra, TTCP cho biết, Quý 3/2020, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 2.169 cuộc thanh tra hành chính và 59.639 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. 

Qua đó, ngành Thanh tra đã phát hiện vi phạm 54.977 tỷ đồng, 1.968ha đất. Kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 18.575 tỷ đồng và 227ha đất. Xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 36.402 tỷ đồng, 1.741ha đất. Đã kiến nghị xử lý đối với trên 500 tập thể, cá nhân. Ban hành 26.324 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.208 tỷ đồng. Chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 31 vụ, 17 đối tượng.

Trong đó, ngành Thanh tra đã tiến hành 2.169 cuộc thanh tra hành chính, tổng hợp kết quả từ 1.158 cuộc thanh tra đã kết luận, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền là 24.555 tỷ đồng và 1.968 ha đất. Theo đó kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 14.548 tỷ đồng và 227 ha đất.

Ngoài ra, lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 59.639 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật  của 100.351 tổ chức, cá nhân, phát hiện 30.885 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền là 30.422 tỷ đồng… kiến nghị thu hồi 4.027 tỷ đồng; đã ban hành 26.324 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 1.208 tỷ đồng. Toàn ngành thanh tra đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.539 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, đôn đốc thu hồi và xử lý khác 402 tỷ đồng, 45 ha đất.

Về công tác tiếp dân và xử lý đơn thư, TTCP cho biết, trong Quý 3, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 99.135 lượt công dân với 72.808 vụ việc. Có 983 lượt đoàn đông người, trong đó, trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tiếp 918 lượt người với 848 vụ việc. Có 122 lượt đoàn đông người. Các bộ, ngành, địa phương đã tiếp 98.217 lượt công dân với 71.960 vụ việc. Có 871 lượt đoàn đông người.

Về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 4.455 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trong đó TTCP kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý, giải quyết 5 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân, tổ chức. Các bộ, ngành, địa phương đã giải quyết 4.450 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Thông qua giải quyết, ngành thanh tra đã kiến nghị thu hồi về nhà nước và trả lại công dân 17 tỷ đồng, 8 ha đất, trả lại quyền lợi cho 302 người, kiến nghị xử lý hành chính 120 người, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 3 vụ.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm