Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

(PLVN) - Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32 ngày 16/5/2019 của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, ngày 3/6/2019 Ban Chỉ đạo đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (Quy chế số 106-QC/BCĐCT32) và Quyết định số 107-QĐ/ BCĐCT32 phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo.

Hình minh họa

Hình minh họa

Theo đó, quy chế quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc hoạt động của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban, các Phó Trưởng ban, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ; tập thể thảo luận, Trưởng Ban kết luận và chỉ đạo thực hiện, Trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư về hoạt động của Ban Chỉ đạo và kết quả tổng kết Chỉ thị 32. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ do Trưởng Ban phân công và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Còn Quyết định số 107-QĐ/ BCĐCT32 phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, trong đó có phân công nhiệm vụ đối với đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo; đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và diễn đàn luật học và phát triển 2021

Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và diễn đàn luật học và phát triển 2021

(PLVN) -Từ ngày 14 đến ngày 18/6/2021, tại Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ diễn ra Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2021 gồm nhiều hoạt động khoa học, trọng tâm là các hội thảo, toạ đàm về các vấn đề khoa học pháp lý và liên ngành, hướng tới nhiều đối tượng cán bộ, giảng viên, sinh viên…

Đọc thêm