Phê duyệt đề án mở rộng đô thị Huế gấp 5 lần hiện tại

(PLVN) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 3342 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030.

Định hướng phát triển không gian đô thị Huế (màu vàng) đến năm 2025

Định hướng phát triển không gian đô thị Huế (màu vàng) đến năm 2025

Theo đó, Đề án xây dựng định hướng phát triển đô thị Huế đến năm 2030 được phân thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2020-2025 và giai đoạn 2 từ 2025-2030. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế đến năm 2025 theo hướng biển, theo trục cảnh quan hai bờ sông Hương làm cơ sở nghiên cứu lập đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng TP.Huế và thành lập các phường thuộc TP.Huế.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm TP. Huế hiện hữu, một phần thị xã Hương Thủy (xã Thủy Vân, Thủy Bằng), một phần huyện Phú Vang (thị trấn Thuận An, các xã Phú Thượng, Phú Mậu, Phú Dương, Phú Thanh) và một phần thị xã Hương Trà (các phường, xã Hương Hồ, Hương An, Hương Thọ, Hương Vinh, Hải Dương, Hương Phong).

Giai đoạn 2 tiếp tục xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế theo định hướng của đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế và quy hoạch chung TP.Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với vùng lõi đô thị có quy mô khoảng 348 km2 bao gồm TP.Huế mở rộng có quy mô 267km2 và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà.

Như vậy, với khoảng 348 km2 sau khi mở rộng, diện tích TP.Huế sẽ gấp 5 lần hiện tại.   

Trước đó, vào đầu tháng 12/2019,  Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, đặt ra những mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể trong việc xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu đến năm 2025, tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh./

Cùng chuyên mục
Đọc thêm