Bến Tre đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trong mùa dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều địa phương lân cận liên tục ghi nhận các ca mắc mới, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Công văn số 3410/UBND-PVHCC về việc tăng cường thực hiện thủ tục hành chính thông qua hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để phòng, chống dịch COVID-19.

Việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tập trung đông người, tránh tiếp xúc trực tiếp giữa người dân và cả cán bộ làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, góp phần phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Theo đó, UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến đối với những thủ tục hành chính đã cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh) hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Thông báo công khai số điện thoại của Bộ phận một cửa và công chức, viên chức được phân công hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ cho người dân khi có yêu cầu.

Đối với những thủ tục hành chính chưa cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: Thông tin, tuyên truyền để tổ chức, cá nhân liên hệ đăng ký trước qua số điện thoại Bộ phận một cửa của cơ quan, địa phương để bố trí thời gian hợp lý tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, nhằm tránh tập trung đông người cùng thời điểm.

Ngoài ra, thông tin tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân có thể liên hệ các điểm giao dịch của bưu điện để nộp hồ sơ, nhận kết quả đối với những thủ tục được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bến Tre đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trong mùa dịch COVID-19 ảnh 1

Người dân có thể làm thủ tục qua mạng bằng cổng dịch vụ công trực tuyến trong thời điểm tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với các hồ sơ thủ tục hành chính đã có kết quả giải quyết nhưng cá nhân, tổ chức chưa đến nhận, đề nghị đơn vị giải quyết thủ tục hành chính (hoặc Bộ phận một cửa) chủ động liên hệ, trao đổi với tổ chức, cá nhân về việc trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích để hạn chế đến trực tiếp.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, địa phương trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để người dân biết lựa chọn thực hiện, hạn chế đến trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa các cấp để thực hiện thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa các cấp thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế. Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 và số lượng hồ sơ giao dịch thực tế hàng ngày để chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền tạm dừng có thời hạn việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, trả kết quả trực tiếp đối với một số lĩnh vực.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm