Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đánh giá một năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 19/5, Đảng ủy BĐBP TP HCM tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng của 07 tập thể và 14 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Đại tá Trần Thanh Đức - Chỉ huy trưởng BĐBP TP HCM Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đại tá Trần Thanh Đức - Chỉ huy trưởng BĐBP TP HCM Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đánh giá 01 năm triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sát với nhiệm vụ của từng tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ nắm chắc nội dung, hiểu rõ về ý nghĩa và giá trị to lớn. Đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp.

Tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP Thành phố còn triển khai chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng xây dựng tiêu chí về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quân nhân. Trong đó tập trung vào các chuẩn mực cơ bản như: Giữ vững bản lĩnh chính trị; xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng lành mạnh, phong cách làm việc khoa học, tinh thần trách nhiệm trong công việc, yêu ngành, yêu nghề; tác phong công tác chuẩn mực, gần gũi với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; có tinh thần đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”; có tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, tận tình giúp đỡ lẫn nhau…

Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đánh giá một năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị ảnh 1Trao tặng Giấy khen cho cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, xây dựng được nhiều mô hình học tập, làm theo hiệu quả, thiết thực, được lãnh đạo các địa phương đánh giá cao, góp phần xây dựng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Trần Thanh Đức Chỉ huy trưởng BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được và chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định 646-QĐ/QUTW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội”.

Duy trì nghiêm túc; nề nếp, có chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, gợi ý kiểm điểm và nâng cao chất lượng kiểm điểm đối với cán bộ, đảng viên, nhất là những đồng chí có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề về tư tưởng nảy sinh trong cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Làm tốt công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến tập thể, cá nhân, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong toàn Đảng bộ với các tiêu chí, nội dung, biện pháp cụ thể; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ xác định đúng mục tiêu thi đua, phấn đấu học tập, làm theo Bác, thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm