Bộ GD&ĐT hướng dẫn cách phòng, tránh Covid - 19 cho học sinh từ nhà đến trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) mới có công văn yêu cầu 63 tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Y tế về thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid - 19 tại nhà trước khi đến trường, tại trường và công tác khử khuẩn tại nhà trường.

Trước tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh này khi học sinh, sinh viên đi học trở lại, ngày 13/02/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 406/BGDĐT-GDTC yêu cầu 63 tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 180/MT-VP.

Những hướng dẫn này dành cho cha mẹ học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, cán bộ công nhân viên và nhà trường.

Các nội dung được Báo Giáo dục và Thời đại (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thể hiện dưới dạng infographic: 

Bộ GD&ĐT hướng dẫn cách phòng, tránh Covid - 19 cho học sinh từ nhà đến trường ảnh 1

Bộ GD&ĐT hướng dẫn cách phòng, tránh Covid - 19 cho học sinh từ nhà đến trường ảnh 2

Bộ GD&ĐT hướng dẫn cách phòng, tránh Covid - 19 cho học sinh từ nhà đến trường ảnh 3

Bộ GD&ĐT hướng dẫn cách phòng, tránh Covid - 19 cho học sinh từ nhà đến trường ảnh 4

Bộ GD&ĐT hướng dẫn cách phòng, tránh Covid - 19 cho học sinh từ nhà đến trường ảnh 5

Cùng chuyên mục

Đọc thêm