Bộ Giáo dục trả lại Chính phủ 29,7 triệu USD tiền biên soạn sách giáo khoa

(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, sau khi rà soát tất cả chi phí liên quan biên soạn sách giáo khoa, Bộ đã xin trả lại Chính phủ. Tổng số tiền trả lại là 29,7 triệu USD.

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại phiên chất vấn sáng 6/11 Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, Chính phủ đã phê duyệt dự án Hỗ trợ đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông với tổng kinh phí là 80 triệu USD. Trong đó, vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới là 77 triệu USD và vốn đối ứng trong nước là 3 triệu USD.

Theo thiết kế ban đầu, cấu phần dành cho việc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên việc soạn sách giáo khoa có kinh phí hơn 16 triệu USD. Số tiền này vẫn trong tài khoản của Ngân hàng Thế giới, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa sử dụng. 

Bộ Giáo dục trả lại Chính phủ 29,7 triệu USD tiền biên soạn sách giáo khoa ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Chính phủ và Chính phủ báo cáo Quốc hội là không sử dụng số tiền này nữa. Do vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lại số tiền biên soạn sách giáo khoa. 

Số tiền còn lại Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện xây dựng chương trình và các hoạt động phát triển chương trình trình tổng thể, chương trình môn học. Cho đến tháng 12/2020, dự kiến tiêu được 12 triệu USD. 

Đặc biệt, “sau khi rà soát tất cả chi phí không thiết thực liên quan đến tập huấn, tăng cường mà không hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trả lại Chính phủ. Tổng số tiền trả lại là 29,7 triệu USD”, Bộ trưởng Nhạ nhấn mạnh.

Để tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa theo Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng sách giáo khoa. Việc xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa đã tiết kiệm được ngân sách Nhà nước trong biên soạn sách giáo khoa. Trừ trường hợp không có cuốn sách nào được nhà xuất bản biên soạn thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện đúng theo Nghị quyết 122 của Quốc hội.

Liên quan đến vấn đề dạy văn hóa trong trường nghề là vấn đề hết sức phức tạp nên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các ban soạn thảo tính toán phù hợp. Trong quá trình chuẩn bị thông tư, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo trường nghề vẫn dạy theo chương trình đã quy định. 

Luật Giáo dục 2019 quy định các trường nghề được dạy khối lượng văn hóa do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Bộ đã lấy ý kiến và trực tiếp Bộ trưởng đã làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để thảo luận vấn đề này. 

Đến nay đã xong dự thảo Thông tư và đăng mạng. Phấn đấu cuối năm nay là xong, để tránh tình trạng nhầm lẫn, chồng chéo giữa trường phổ thông với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dạy nghề. 

Trong quá trình chưa ban hành được Thông tư mới, Bộ Giáo dục đã có Công văn số 4656 (ngày 02/11) trả lời Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trước mắt đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là cho phép các trường nghề tiếp tục dạy cho đến khi có văn bản mới. 

Như vậy đến nay Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với nhau để sớm ban hành thông tư này và sẽ cố gắng ban hành thông tư bảo đảm tính khả thi, thực tế.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm