Bộ KH&ĐT đã đóng quyền truy cập gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Vào lúc 8h00 sáng nay, ngày 13/5/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức đóng quyền truy cập và gửi Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công để triển khai tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian quy định.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 11/5/2021, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đã có Công điện 02/CĐ-BKHĐT gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác thuộc TW, Chánh Văn phòng TW Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Tổng Giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Bộ KH&ĐT cho biết, tại Văn bản 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định thời gian báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia giai đoạn 2021-2025 là trước ngày 20/5/2021.

Bộ KH&ĐT đã có Văn bản 2279/BKHĐT-TH ngày 22/4/2021, Công điện 01/BKHĐT-TH ngày 28/4/2021 và Văn bản 2609/BKHĐT-TH ngày 07/5/2021 về việc đôn đốc các bộ, cơ quan TW và địa phương gửi Báo cáo đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, đến ngày 11/5/2021, Bộ KH&ĐT mới nhận được Báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công của 27/52 bộ, cơ quan TW và 48/63 địa phương.

Do vậy, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW tiếp tục chỉ đạo đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu tại Văn bản 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021, gửi Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 13/5/2021.

Tại Văn bản này, Bộ KH&ĐT cho biết sẽ đóng quyền truy cập và gửi Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công vào lúc 8h00 ngày 13/5/2021 để triển khai tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian quy định như thông báo tại Văn bản số 2609/BKHĐT-TH ngày 07/5/2021.

Văn bản của Bộ kH&ĐT cũng nói rõ: Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp chậm và không được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quốc gia.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Trong hơn 5 năm qua, nguồn vốn của NHCSXH đã góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động...

Tín dụng chính sách xã hội: Chủ trương đúng đắn, sáng tạo và nhân văn

(PLVN) - Một trong những nhiệm vụ Ban Bí thư Trung ương Đảng đặt ra nhằm tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả công tác tín dụng chính sách xã hội là tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến tín dụng chính sách xã hội nhằm huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tín dụng chính sách xã hội...

Đọc thêm