Bộ LĐTB&XH trực tiếp thanh tra diện rộng việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

(PLVN) - 6 tháng cuối năm 2020, ngành LĐTB&XH sẽ tập trung thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trọng tâm là công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo đã được triển khai hiệu quả. (Ảnh minh họa: Một phiên giao dịch định kỳ hàng tháng tại UBND xã của NHCSXH Thừa Thiên- Huế)

Nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo đã được triển khai hiệu quả. (Ảnh minh họa: Một phiên giao dịch định kỳ hàng tháng tại UBND xã của NHCSXH Thừa Thiên- Huế)

Đó là nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ LĐ-TB&XH và công văn số 2114/LĐTBXH-TTr về định hướng công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020 vừa được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành. 

Theo Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của ngành, đặc biệt trong thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Bộ LĐ-TB&XH đã có định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020.

Cụ thể, dừng thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động tại các công trình xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 553/CĐ-TTg ngày 14/5/2020.

Tập trung thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trọng tâm là công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Giao Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai thực hiện, trừ 6 huyện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ LĐTB&XH trực tiếp thực hiện.

Phối hợp với các ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức có liên quan thanh tra, kiểm tra liên ngành về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em theo quy định tại Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 – 2025.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm