Bộ Tư pháp ban hành thông tư về trợ giúp pháp lý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT –BTP hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý.

Bộ Tư pháp ban hành thông tư về trợ giúp pháp lý

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là Trợ giúp viên pháp lý; Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý; Tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý; Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm; Sở Tư pháp và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo đó, thời gian theo buổi làm việc thực tế (1/2 ngày làm việc) được áp dụng đối với các vụ việc trợ giúp pháp lý theo hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng do người thực hiện trợ giúp pháp lý lựa chọn để làm căn cứ chi trả thù lao, bồi dưỡng thực hiện vụ việc. Một buổi làm việc thực tế được tính trên cơ sở 04 giờ làm việc. Trường hợp người thực hiện trợ giúp pháp lý làm việc không đủ 04 giờ thì tính thành 1/2 buổi làm việc nếu số giờ làm việc lẻ không đủ 03 giờ; Tính thành 01 buổi làm việc nếu số giờ làm việc lẻ từ đủ 03 giờ trở lên.

Trong một số trường hợp, cách thức xác định thời gian như sau: Trường hợp 02 người thực hiện trợ giúp pháp lý trở lên thực hiện trợ giúp pháp lý cho 01 người được trợ giúp pháp lý trong cùng một vụ việc theo quy định của pháp luật thì thời gian làm căn cứ chi trả thù lao, bồi dưỡng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý là thời gian thực tế của từng người thực hiện trợ giúp pháp lý đã thực hiện nhưng tổng số thời gian không quá 30 buổi làm việc/01 vụ việc đối với vụ việc tham gia tố tụng hoặc không quá 20 buổi làm việc/01 vụ việc đối với vụ việc đại diện ngoài tố tụng.

Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng tạm đình chỉ vụ án: Thời gian làm căn cứ chi trả thù lao, bồi dưỡng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý là thời gian thực tế đã thực hiện đến thời điểm tạm đình chỉ vụ án; Khi vụ án tiếp tục được giải quyết thì thời gian làm căn cứ chi trả thù lao, bồi dưỡng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý là thời gian thực tế thực hiện các công việc tiếp theo kể từ khi vụ án tiếp tục giải quyết đến khi kết thúc vụ việc…

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể về căn cứ để tính thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý đối với vụ việc tham gia tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, đại diện ngoài tố tụng và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2021.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm