Các chủ đầu tư cam kết đến 30/9/2021 tỷ lệ giải ngân đạt trên 60%

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ đầu tư và các địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu đến hết quý III không giải ngân đạt tối thiểu 60% vốn ngân sách nhà nước.

Ngày 17/6, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc họp về công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Theo báo cáo tại cuộc họp, tổng kế hoạch vốn đầu tư của tỉnh Lai Châu đến thời điểm hiện nay là 2.080,719 tỷ đồng. Trong đó: kế hoạch vốn năm 2021 là 1.958,437 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2020 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 là 122,282 tỷ đồng.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư đến thời điểm hiện nay (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2020 chuyển sang) là 2.080,719 tỷ đồng, đã giao chi tiết 1.539,764 tỷ đồng, giải ngân đến hết ngày 15/6/2021 là 630,227 tỷ đồng, bằng 40,9% kế hoạch vốn đã giao chi tiết.

Thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã chủ động, tích cực triển khai giao kế hoạch vốn năm 2021 kịp thời, đáp ứng yêu cầu các dự án có thể giải ngân ngay từ đầu năm, cơ bản đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt.

UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn Đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2021.

Các chủ đầu tư cam kết đến 30/9/2021 tỷ lệ giải ngân đạt trên 60% ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: ĐL

Tuy nhiên, hiện công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh còn một số khó khăn, vướng mắc như: dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc huy động nhân công, công tác tổ chức nghiệm thu, thanh toán; giá cả nguyên vật liệu những tháng đầu năm tăng cao nên gây khó khăn cho các nhà thầu đã thực hiện ký kết hợp đồng với các Chủ đầu tư...

Cùng với đó, 2021 là năm đầu tiên của kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đến nay Trung ương chưa có Quyết định giao kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nên tỉnh chưa thể giao kế hoạch, triển khai thực hiện một số dự án; một số nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết đến dự án được do phải chờ ý kiến của Trung ương nên chưa thực hiện được.

Tại cuộc họp, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các chủ đầu tư đã báo cáo về tiến độ giải ngân, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch giải ngân vốn đầu tư. Đồng thời các chủ đầu tư cũng đã cam kết đến 30/9/2021 tỷ lệ giải ngân đạt trên 60%.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng hoan nghênh các chủ đầu tư đã có cam kết để quyết tâm thực hiện và vào cuộc để giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ đầu tư và các địa phương quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2021, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2021 và đầu năm 2022.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải bám sát tình hình thực tế triển khai từng dự án tại từng cơ quan, đơn vị, của chủ đầu tư cấp tỉnh, các huyện, thành phố, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời, đúng hướng, khả thi, tạo điều kiện giải ngân đạt kết quả tốt. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp hết quý III giải ngân không đạt tối thiểu 60% vốn ngân sách nhà nước…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm