Cách tính lương, phụ cấp công chức, viên chức từ 1/7

(PLVN) - Theo dự thảo thông tư đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến, từ 1/7/2020 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được tính bằng mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng nhân với hệ số lương hiện hưởng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cán bộ, công chức, viên chức

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Công thức tính mức lương: (Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2020) = (Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng) x (Hệ số lương hiện hưởng).

Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở: (Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2020) = (Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng) x (Hệ số phụ cấp hiện hưởng).

Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có): (Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2020) = [(Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2020) + (Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01/7/2020 (nếu có)) + (Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 1/7/2020 (nếu có))] x (Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định).

Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có): (Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01/7/2020) = (Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng) x (Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Mức hoạt động phí thực hiện từ 1/7/2020 = 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định.

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 4 Điều 1 Dự thảo Thông tư, từ ngày 1/7/2020, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ được tính theo mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính quy định tại khoản 1 Điều 3 Dự thảo Thông tư này.

Cùng chuyên mục
Tối 21/9, nhiều ngàn người đổ về các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Đừng biện bạch “cuồng chân”

(PLVN) -  Tối 21/9, lấy cớ “cuồng chân”, “vui Trung thu”, nhiều ngàn người đổ về các tuyến phố trung tâm Hà Nội, dẫn đến tình trạng ùn tắc một số nơi; đi chỉ để “cho vui”, “đánh bóng mặt đường”, “lượn một vòng hồ".

Đọc thêm