Cần Thơ hỗ trợ khẩn cấp 500.000 đồng cho người dân thiếu lương thực, thực phẩm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 28/9, UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định về việc hỗ trợ khẩn cấp người dân thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Hỗ trợ kịp thời cho người dân khó khăn trong đại dịch.

Hỗ trợ kịp thời cho người dân khó khăn trong đại dịch.

Theo đó, hỗ trợ 500.000 đồng/người (để người dân mua gạo, lương thực, thực phẩm), hỗ trợ một lần bằng tiền mặt trong năm 2021, từ nguồn ngân sách nhà nước.

Đối tượng hỗ trợ khẩn cấp là người dân đang sinh sống trên địa bàn TP Cần Thơ bị thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm, gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (trừ các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của HĐND TP Cần Thơ).

Trình tự thực hiện: Trưởng ấp/khu vực lập danh sách, phối hợp Ban Công tác Mặt trận ấp/khu vực rà soát để xem xét các trường hợp trong danh sách và hoàn thiện danh sách, gửi chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn. Trong thời hạn 2 ngày, kể từ ngày nhận được danh sách của trưởng ấp/khu vực, Chủ tịch UBND các xã/phường/thị trấn xem xét, lập danh sách trên địa bàn xã/phường/thị trấn, gửi UBND quận/huyện. Trong thời hạn 2 ngày, kể từ ngày nhận được danh sách của Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn, chủ tịch UBND quận/huyện xem xét, phê duyệt danh sách và chỉ đạo cứu trợ ngay…

Đối với những khu vực bị phong tỏa, người dân bị thiếu lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, địa phương hỗ trợ lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu cho người dân bằng với mức hỗ trợ 500.000 đồng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm