Chiếm đoạt dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh có thể bị phạt tù 5 năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hành vi cố ý xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác chiếm đoạt dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh sẽ bị phạt tiền tối đa 300 triệu đồng, phạt tù tối đa 5 năm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đó, Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14, tại khoản 1 Điều 289 “Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” quy định: Người nào cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác chiếm quyền điều khiển; can thiệp vào chức năng hoạt động của phương tiện điện tử; lấy cắp, thay đổi, hủy hoại, làm giả dữ liệu hoặc sử dụng trái phép các dịch vụ, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Trong quá trình thực hiện, nảy sinh thắc mắc rằng: Hành vi cố ý xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác chiếm đoạt dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh thì có bị điều chỉnh bởi điều luật nói trên.

Về vướng mắc này, ngày 26/11/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 08/2021/NQ-UBTVQH15 giải thích khá chi tiết về khoản 1 Điều 289 Bộ luật Hình sự về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính.

Theo đó, hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác lấy cắp dữ liệu quy định tại khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự được hiểu là bao gồm cả hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác chiếm đoạt dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh, kể cả nghe, đọc, ghi chép, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh.

Như vậy, với nội dung giải thích tại Nghị quyết 08/2021/NQ-UBTVQH15, hành vi cố ý xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác chiếm đoạt dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh có thể sẽ bị phạt tiền tối đa 300 triệu đồng, phạt tù tối đa 5 năm.

Nghị quyết 08/2021/NQ-UBTVQH15 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2022 và được áp dụng cùng với Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14. Theo Nghị quyết, Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV

Quyết đáp lúc khó khăn

(PLVN) - Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội (QH15) đã họp 4 ngày nay ở Hà Nội. Biết bao vấn đề hệ trọng của đất nước, nhất là kinh tế, xã hội, đời sống được “mở” ra.

Đọc thêm