Chiều nay (15/7) khai mạc Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều nay (15/7), Kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ chính thức khai mạc tại TP Hạ Long.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày, nhằm tập trung thảo luận, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri; Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về: Nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2021; chương trình tổng thể phát triển bền vững KT-XH gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; thông qua danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh để thực hiện các dự án, công trình đợt 3 năm 2021; quy định mức chuẩn và chính sách trợ giúp xã hội chưa quy định trong Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh... Đây là những nội dung quan trọng có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh cả năm 2021 và những năm tiếp theo.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm