Chiều nay - 19/6, bế mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

(PLVN) - Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV dự kiến xem xét thông qua nhiều Nghị quyết trước khi bế mạc vào chiều nay (19/6).

Hình ảnh tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: TTXVN).

Hình ảnh tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: TTXVN).

Trước khi bế mạc, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một số Nghị quyết, trong đó nổi bật là Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội. Đó là:

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề "việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em".

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm