Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 4/2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quy định về mức chi từ NSNN thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” tại các địa phương; hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán …là một số chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 04/2022 (từ ngày 21 - 30/4/2022)

 Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán là một trong những chính sách có hiệu lực vào cuối tháng 4/2022

Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán là một trong những chính sách có hiệu lực vào cuối tháng 4/2022

Mức chi từ NSNN thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” tại các địa phương

Thông tư 17/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” (gọi tắt là Đề án) có hiệu lực từ ngày 25/4/2022.

Theo đó, quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án tại các địa phương, đơn cử như:

Chi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức,…về mục đích, ý nghĩa, vai trò và ích lợi của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP ; Chi công tác phí, chi thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án tại địa phương, học tập kinh nghiệm mô hình xây dựng xã hội học tập hiệu quả trong nước: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ; Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng thuộc các hoạt động của Đề án;...: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 36/2018/TT-BTC ;

Ngoài ra, còn quy định các khoản chi khác như: Chi kiểm tra, đánh giá, xếp loại/công nhận các mô hình học tập; Chi tiền điện (hoặc dầu đèn) đối với các lớp học tại Trung tâm học tập cộng đồng ban đêm; chi hỗ trợ tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy, học tập tại các Trung tâm học tập cộng đồng; Chi cho công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; Chi khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Các mức chi quy định tại Thông tư 17/2022/TT-BTC là mức chi tối đa làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân lập dự toán chi cho việc thực hiện Đề án. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh chủ động trình HĐND cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương.

Trường hợp Công ty xổ số điện toán phải hoàn trả tiền mua vé cho người chơi

Thông tư 18/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán có hiệu lực từ ngày 28/4/2022.

Thông tư mới quy định việc quay số mở thưởng xổ số tự chọn số điện toán, ngoài được thực hiện tại trụ sở chính hoặc tại các địa điểm khác nhưng phải nằm trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh, thành phố nơi công ty xổ số điện toán đặt trụ sở chính, hoặc nơi công ty xổ số điện toán có “chi nhánh”.

Đáng chú ý, quy định về trả thưởng xổ số tự chọn số điện toán trước đây không có quy định hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán cho người chơi. Nay Thông tư 18/2022/TT-BTC đã bổ sung quy định này. Cụ thể, Công ty xổ số điện toán phải hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán cho tất cả người tham gia dự thưởng trong các trường hợp sau:

Lịch quay số mở thưởng được thông báo là bị hủy bỏ do sự cố kỹ thuật hoặc trường hợp bất khả kháng xảy ra do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn nhưng chưa có lịch quay số mở thưởng tổ chức lại; hoặc có lịch quay số mở thưởng lại nhưng thời gian quay số mở thưởng chậm hơn 72 giờ so với lịch ban đầu;

Kết quả quay số mở thưởng đã công bố bị hủy bỏ theo kết luận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Bộ Tài chính, cơ quan công an, cơ quan thanh tra, kiểm tra);

Công ty xổ số điện toán phải quy định cụ thể thời hạn hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán tại Thể lệ tham gia dự thưởng nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng theo lịch ban đầu hoặc ngày công bố hủy bỏ kết quả quay số mở thưởng của cơ quan có thẩm quyền; Vé xổ số tự chọn được đề nghị hoàn trả tiền mua vé phải đáp ứng đủ điều kiện như vé xổ số lĩnh thưởng quy định. Điều khoản thi hành.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm