Cho phép Hà Nam chuyển mục đích sử dụng 20,83 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Hà Nam quyết định chuyển mục đích sử dụng 20,83 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Hà Nam được chuyển mục đích sử dụng 20,83 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Hà Nam được chuyển mục đích sử dụng 20,83 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Theo đó, xét đề  nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Hà Nam quyết định chuyển mục đích sử dụng 20,83 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015, số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm