Licogi 13 bị Ủy ban Chứng khoán phạt nặng do sai phạm

(PLVN) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Licogi 13 với tổng số tiền phạt 315 triệu đồng.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định phạt Licogi 13 (mã chứng khoán: LIG) 60 triệu đồng vì đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn định kỳ 06 tháng; Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và 2018; quyết định vay thêm có giá trị trên 10% vốn chủ sở hữu; Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 và 2018; Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017; Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ HĐQT-LICOGI13 ngày 20/4/2018 về nhận chuyển nhượng phần vốn góp của CIENCO 1 tại Inmasco).

Đồng thời, phạt LIG 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp Đại hội; về giao dịch với người có liên quan của thành viên hội đồng quản trị.

Phạt tiếp 85 triệu đồng do công ty công bố thông tin sai lệch. Cụ thể: công ty công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 67/BC-LICOGI13 ngày 16/02/2017 trên trang thông tin điện tử của HNX có nội dung không chính xác về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2016.

Ngoài ra, phạt thêm LIG 85 triệu đồng do công ty không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại đại hội đồng cổ đông hoặc thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Trong ngày cuối cùng của tháng 1/2019, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đệ Tam với số triền phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin hoặc chậm công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HoSE, trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của công ty một số tài liệu.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm