Nghị định quy định chi tiết Luật Chứng khoán 2019 dày gần … 300 trang

(PLVN) -Mặc dù Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 (Luật Chứng khoán 2019) có hơn 90 trang nhưng Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán sẽ có dung lượng khoảng 300 trang (cả phụ lục). Đây chỉ là 1 trong 4 Nghị định mà Ủy ban Chứng khoản nhà nước đang gấp rút soạn thảo trình Chính phủ ban hành trước khi Luật có hiệu lực vào ngày 1/1/2021…

Đại diện các công ty đại chúng, công ty niêm yết, công ty chứng khoán, ngân hàng giám sát, ngân hàng thành toán, công ty kiểm toán... đã tham dự Hội nghị.

Đại diện các công ty đại chúng, công ty niêm yết, công ty chứng khoán, ngân hàng giám sát, ngân hàng thành toán, công ty kiểm toán... đã tham dự Hội nghị.

Hôm nay - 16/6, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Chứng khoán 2019 và lấy ý kiến các thành viên thị trường góp ý cho dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019.

Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn cho biết, Luật Chứng khoán 2019 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 gồm 10 chương, 135 điều với những thay đổi quan trọng và toàn diện. Luật sẽ tạo cơ sở, nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán (TTCK), góp phần cải thiện nguồn cung, thu hút vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào TTCK giúp nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường, tăng cường công khai, minh bạch, đảm bảo thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả. 

Ông Sơn cũng cho rằng, Luật Chứng khoán 2019 tạo cơ sở để nâng cao năng lực quản lý, tăng niềm tin của thị trường. Qua đó, khuyến khích mạnh mẽ, tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân tham gia đầu tư và hoạt động hiệu quả trên TTCK, tạo ra kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế.

Để Luật Chứng khoán 2019 đi vào cuộc sống, Bộ Tài chính, UBCKNN được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật và tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung chủ yếu của Luật tới đông đào nhân dân và công đồng DN.

Theo Phó chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn, việc trong năm nay phải hoàn thành soạn thảo và ban hành 4 nghị định và 11 thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 là áp lực lớn với cơ quan quản lý do khối lượng công việc lớn, thời gian gấp.

4 dự thảo nghị định đang được hoàn thiện gồm: Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán  (Nghị định chung), Nghị định về quản trị công ty, Nghị định về chứng khoán phái sinh và Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trên TTCK.

Đến thời điểm này, Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019 vừa được UBCKNN hoàn tất dự thảo lần 1 và đưa lên trang website của Bộ Tài chính để lấy ý kiến các thành viên thị trường. Dự thảo này sẽ có 2 tháng lấy ý kiến, sau đó sẽ được lấy ý kiến các bộ ngành và xin ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp trước trước khi vào tháng 9/2020, trình Chính phủ xem xét ban hành.

“Mặc dù Luật Chứng khoán 2019 chỉ có hơn 90 trang nhưng dự thảo Nghị định này có khoảng 200 trang và gần 100 trang phụ lục. Đây là Nghị định dài nhất từ trước đến nay…” - Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hồng Sơn cho hay. Đại diện UBCKNN cho biết, tất cả Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán sẽ được hoàn chỉnh trình Chính phủ trong năm nay để cùng với thời điểm thực thi Luật Chứng khoán vào ngày 1/1/2021.

Ngày kia - 18/6, UBCKNN sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Chứng khoán 2019 tại TP Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Quang Việt, Vụ trưởng Vụ pháp chế, UBCKNN, Luật Chứng khoán 2019 có 29 điều khoản quy định Chính phủ hướng dẫn, chủ yếu Bộ Tài chính (UBCKNN) soạn thảo Dự thảo Nghị định hướng dẫn. Bộ KH&ĐT sẽ soạn thảo phần liên quan đến dăng ký kinh doanh.

Ông Việt cho biết, so với hiện hành, Luật đã sửa đổi quy định cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán theo hướng tách thành 02 hoạt động: UBCKNN cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; sau khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải đăng ký DN theo quy định của Luật DN, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm