Công bố quyết định kiểm tra Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động

(PLVN) - Chiều qua (12/7), tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc, công bố quyết định kiểm tra của Ban Bí thư đối với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động (TLĐLĐ) Việt Nam và một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi kiểm tra. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi kiểm tra. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc cho biết, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư sẽ tập trung kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với các quy định của Đảng.

Cụ thể là Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết, trong quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, TLĐLĐ Việt Nam đã tổ chức hội nghị quán triệt tinh thần cơ bản của nghị quyết và các quy định, đồng thời ban hành các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và quy định của Đảng; cụ thể hóa việc thực hiện, trong đó có trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu...

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tại cuộc làm việc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị Đảng đoàn TLĐLĐ Việt Nam tiếp tục đầu tư nhiều hơn về nội dung, cũng như kết cấu của báo cáo tự kiểm tra, bám sát vào Đề cương kiểm tra và nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kế hoạch 04 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cũng như nội dung Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị … để cụ thể hóa cho phù hợp với tổ chức, hoạt động, đặc điểm của TLĐLĐ Việt Nam. Kèm theo báo cáo phải có số liệu, phụ lục văn bản để chứng minh cho các kết quả, nhận định của Tổng Liên đoàn. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm