Cục Thi hành án dân sự TP.HCM: Thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch Covid-19

(PLVN) -Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid, Cục THADS TP. Hồ Chí Minh áp dụng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ công việc được giao.

Cục Thi hành án dân sự TP.HCM: Thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch Covid-19

Nhận thức rõ sự nguy hiểm cùng những diễn biến bất ngờ của dịch bệnh, những ngày vừa qua, trên tinh thần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Bộ y tế và các cơ quan chức năng về công tác phòng chống dịch; Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS, Thành ủy, UBND TP, Cục THADS thành phố đã quán triệt đầy đủ các nội dung văn bản chỉ đạo tới các đơn vị trực thuộc, tăng cường kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan, đồng thời tiến hành rà soát, sắp xếp, tổ chức công việc của đơn vị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ và chất lượng nhiệm vụ được giao.

Công tác vệ sinh trụ sở cơ quan để phòng ngừa lây lan trong trong trụ sở đối với cán bộ, công chức, người lao động tại các điểm công cộng trong khuôn viên trụ sở Cục (phòng họp, phòng làm việc, phòng tiếp dân, hội trường, nhà ăn…) cồn sát khuẩn được trang bị đầy đủ cùng với hướng dẫn cụ thể cách thức rửa tay, sát khuẩn, vệ sinh phòng dịch. 

Cục Thi hành án dân sự TP.HCM: Thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch Covid-19 ảnh 1
 

Các cơ quan THADS toàn thành phố đã chủ động trang bị khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay… cho công chức, người lao động, đảm bảo vệ sinh trong quá trình làm việc. Công tác vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng được thực hiện nhanh chóng, bám sát mọi diễn biến của dịch bệnh để tham mưu xử lý kịp thời. 

Công tác truyền thông về tình hình dịch bệnh cũng được thực hiện thường xuyên kịp thời, các hướng dẫn về cách thức vệ sinh phòng dịch được thông tin rộng rãi thông qua các văn bản chỉ đạo điều hành, thông qua các phương tiện pano, áp phích trên trang thông tin điện tử của Cục góp phần nâng cao ý thức vệ sinh phòng dịch trong đội ngũ cán bộ, công chức người lao động và khách đến làm việc tại Cục.

Với khí thế quyết tâm chung tay cùng đẩy lùi dịch Covid-19, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Cục THADS thành phố cũng tích cực khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch trong hội viên, đoàn viên thanh niên. Để đảm bảo vệ sinh bếp ăn và vệ sinh phòng dịch, Văn phòng Cục tiến kiểm tra quy trình quản lý Bếp ăn tại trụ sở cơ quan Cục và chỉ đạo thực hiện phân công giám sát các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh. Văn  Phòng Cục đã phân công tổ bảo vệ khi có công dân hoặc các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc, túc trực ngay từ cổng bước vào để đo thân nhiệt, trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn, nếu người dân đến mà không có khẩu trang thì được cung cấp miễn phí. 

Đoàn Thanh niên Cục THADS thành phố cũng tích cực vào cuộc, chỉ đạo các chi đoàn, liên chi đoàn tăng cường triển khai phòng, chống dịch bệnh đồng thời tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Với tinh thần thanh niên “Tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, rất nhiều màu áo xanh của đoàn viên thanh niên đã cùng tham gia vào các hoạt động vệ sinh khu vực làm việc, xây dựng tờ rơi Pano, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, tặng khẩu trang kháng khuẩn, đặt dung dịch rửa tay sát khuẩn trong trụ sở làm việc… tạo nên sức lan tỏa sâu rộng tinh thần chung sức phòng chống dịch trong cộng đồng.

Tại Cục THADS thành phố ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo số 837/TCTHADS-VP ngày 18/3/2020 của Tổng cục THADS về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong Hệ thống Thi hành án dân sự trên của Tổng cục THADS, Cục THADS TP.HCM đã có văn bản gửi các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS 24 quận/huyện yêu cầu thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản chỉ đạo của Tổng cục THADS về việc phòng, chống dịch covid-19. 

Thủ trưởng các đơn vị đôn đốc triển khai thực hiện nội dung các văn bản chỉ đạo trên đơn vị mình, thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch bệnh. Báo cáo tình hình sức khoẻ của công chức, người lao động của đơn vị, đặc biệt các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm về Ban chỉ đạo Phòng chống dịch của TP và về Cục THADS TP (qua Văn phòng Cục tổng hợp).

Trước đó Cục THADS TP.HCM cũng đã có văn bản yêu cầu các quận/huyện rà soát, cân nhắc chỉ tổ chức các cuộc họp, hội nghị thật sự cần thiết tại trụ sở Cục, Chi cục có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị ngoài Cục, Chi cục. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc./. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm