Cục Thuế Yên Bái đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 188,5 tỷ đồng trong tháng 8

(PLVN) - Trong tháng 8, ngành Thuế Yên Bái triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu thu ngân sách đạt 188,5 tỷ đồng.

Ngành Thuế Yên Bái tập trung rà soát, phân tích, đánh giá và đôn đốc thu nộp ngân sách hàng tháng đúng tiến độ đặt ra

Ngành Thuế Yên Bái tập trung rà soát, phân tích, đánh giá và đôn đốc thu nộp ngân sách hàng tháng đúng tiến độ đặt ra

Tính đến hết tháng 7/2020, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 1.409 tỷ đồng, bằng 62% dự toán Bộ Tài chính giao, 47% dự toán tỉnh giao. Trong đó, tổng thu cân đối đạt 924 tỷ đồng, bằng 56% dự toán Bộ Tài chính giao, 48% dự toán tỉnh giao bằng 111% so với cùng kỳ.

Một số đơn vị có tổng thu ngân sách nội địa đạt cao như: huyện Mù Cang Chải 53%, thành phố Yên Bái 63%, huyện Văn Yên 56%, huyện Yên Bình 64%, huyện Trấn Yên 69%. Các địa phương còn lại có số thu đạt thấp, chỉ từ 21% - 47% kế hoạch được giao.

Trong tháng 8 năm 2020 Cục Thuế Yên Bái đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 188,5 tỷ đồng với các giải pháp trọng tâm như: tập trung rà soát, phân tích, đánh giá và đôn đốc thu nộp ngân sách hàng tháng đúng với tiến độ thời gian, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao trong tháng, quý.

Đối với một số địa bàn thu đạt thấp như: huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu và huyện Lục Yên cần tiếp tục đôn đốc kịp thời các nguồn thu phát sinh, các đối tượng nộp thuế không thuộc diện được gia hạn để nộp vào ngân sách nhà nước trong tháng; triển khai quyết liệt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; tiếp tục phối hợp với các Chi cục Thuế rà soát, phân tích lại các nguồn thu còn nợ đọng; phân loại đối tượng nợ để có biệp pháp đôn đốc thu nộp kịp thời, nhằm đảm bảo triệt để thu nợ trong tháng.

Bên cạnh đó, thường xuyên và liên tục bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, phân tích ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đôn đốc nộp kịp thời số thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước. Tập trung chỉ đạo rà soát, bám sát các công trình xây dựng cơ bản, các loại thuế phát sinh ở từng công trình trên địa bàn. Đối chiếu số thuế quản lý thu nộp với tiến độ giải ngân vốn hàng tháng để kịp thời đôn đốc các nhà thầu, các chủ đầu tư;…

Trong tháng 7/2020, ngành Thuế Yên Bái đã ban hành 22 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế với số tiền xử phạt 51,2 triệu đồng; thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế 210 hồ sơ, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 17 cuộc, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế 25 cuộc; triển khai thực hiện kịp thời các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ thuế, ban hành 1.578 thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp, ban hành 28 Quyết định cưỡng chế nợ thuế với tổng số tiền cưỡng chế 7,3 tỷ đồng, số thuế đã thu qua cưỡng chế gần 3,2 tỷ đồng...

Cùng chuyên mục
Hà Giang nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Giang nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch COVID-19

(PLVN) - Những ngày gần đây dịch bệnh COVID-19 trên cả nước diễn biến vô cùng phức tạp, người dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang luôn tích cực thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch để góp phần cùng cả nước sớm đẩy lùi được dịch bệnh nói chung tỉnh Hà Giang nói chung.

Đọc thêm