Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22/9

(PLVN) - Ngày 15/9, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức họp báo về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.   

Theo thông tin từ đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đến nay công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã cơ bản hoàn tất cả về văn kiện, nhân sự, thông tin, tuyên truyền, cơ sở vật chất.

Chủ đề Đại hội được xác định là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc bộ”.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22/9, tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh với phương châm chỉ đạo: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển”. Đại hội có 322 đại biểu chính thức đại diện cho trên 50.600 đảng viên.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22/9 ảnh 1
 Đồng chí Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp báo.

Đại hội thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí cũng đã được cung cấp thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhiệm kỳ qua; một số mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Đồng thời, được đại diện một số ban, ngành của tỉnh trả lời, làm rõ thêm những nội dung liên quan đến những điểm mới trong nội dung chủ đề đại hội, công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; kết quả, những định hướng lớn, chỉ tiêu cụ thể về phát triển nông nghiệp công nghệ cao; về mục tiêu tổng quát đến năm 2035; về phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương; kết quả và định hướng duy trì lợi thế về thu hút đầu tư; một số tồn tại, hạn chế, chỉ tiêu không đạt, nguyên nhân, giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới; công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đại hội...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm