Cao Bằng thực hiện tốt việc chi trả tiền hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19

(PLVN) - Cao Bằng đã thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho 18.629 đối tượng bảo trợ xã hội và người có công theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ.

Đối tượng bảo trợ xã hội nhận tiền chi trả hỗ trợ.

Đối tượng bảo trợ xã hội nhận tiền chi trả hỗ trợ.

Trong đó, tỉnh đã hoàn thành 100% việc chi trả cho 3.609 đối tượng, người có công, thân nhân với kinh phí hỗ trợ 5 tỷ 403 triệu đồng.

Với đối tượng bảo trợ xã hội các huyện đã hoàn thành rà soát, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 15.020 người với số tiền 22 tỷ 522 triệu đồng. Đến ngày 7/5 có 10/10 huyện, TP thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho 8.521 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền trên 12 tỷ 780 triệu đồng, đạt 56,8%. Các đối tượng còn lại tiếp tục được chi trả theo quy định.

Các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đến ngày 7/5 đã có 8/10 huyện, TP trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 165.139 người với tổng số tiền 123 tỷ 854 triệu đồng; hiện còn huyện Bảo Lâm đang thẩm định và sẽ trình UBND tỉnh trong ngày 8/5.

Các huyện, xã đang rà soát, lập hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương tại doanh nghiệp; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; hộ kinh doanh; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho nguời lao động… Sau khi rà soát sẽ thực hiện niêm yết công khai danh sách trong thời gian 2 ngày làm việc theo quy định./.

Cùng chuyên mục
Mặt trận đã phân bổ trên 325 tỷ đồng đến bà con các tỉnh vùng lũ

Mặt trận đã phân bổ trên 325 tỷ đồng đến bà con các tỉnh vùng lũ

(PLVN) - Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, tính đến ngày 24/11, hệ thống Mặt trận từ trung ương tới địa phương đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ bằng tiền và hiện vật là trên 350 tỷ đồng. Trong đó, Mặt trận đã phân bổ trên 325 tỷ đồng đến bà con các tỉnh vùng lũ.
Đọc thêm