Hải Phòng dừng thu phí phục vụ cách ly đối với người từ vùng dịch về thành phố

(PLVN) -UBND TP Hải Phòng quyết định dừng việc thu phí phục vụ cách ly đối với những trường hợp từ vùng dịch về Hải Phòng.

Khách sạn sinh viên-Khu cách ly y tế tập trung thành phố

Khách sạn sinh viên-Khu cách ly y tế tập trung thành phố

UBND TP vừa ban hành văn bản số 2496 điều chỉnh một số nội dung đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, TP quyết định chi trả chi phí phục vụ cách ly tập trung theo quy định (người cách ly không phải trả tiền).

Trước đó, tại văn bản số 2449 ngày 4/4/2020 và văn bản số 2455 ngày 5/4/2020 của UBND TP Hải Phòng thì các trường hợp từ các vùng dịch đến Hải Phòng phải thực hiện cách ly y tế tập trung. Trong đó, những người không thuộc quy định tại Chỉ thị 16 của Thủ tướng, phải tự chi trả chi phí cách ly.

Ngoài ra, tại văn bản số 2496, TP cũng quyết định tạo điều kiện để người lao động tỉnh ngoài được tạm trú trên địa bàn.

Đối với người lao động trong Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và trong các Khu công nghiệp, UBND TP giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng xác nhận nhu cầu tạm trú của người lao động ở tỉnh ngoài trước đây vẫn đi về trong ngày, nay xin lưu trú tại địa phương, gửi danh sách về UBND các quận, huyện.

UBND các quận, huyện trên cơ sở xác nhận của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, tạo điều kiện để người lao động được tạm trú trên địa bàn đến hết 15/4/2020; đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh; tạo điều kiện để người lao động đang tạm trú tại Hải Phòng tiếp tục được tạm trú trên địa bàn để phục vụ sản xuất.

Đối với người lao động trong các Cụm Công nghiệp và tại các cơ sở sản xuất ngoài Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và ngoài các khu công nghiệp, UBND các quận, huyện xác nhận nhu cầu tạm trú của người lao động và tạo điều kiện để người lao động được tạm trú trên địa bàn đến hết 15/4/2020; đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm