Hải Phòng tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi

(PLVN) - UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính và UBND các quận, huyện trên địa bàn TP về việc tổ chức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2021.

Những năm qua, Hải Phòng luôn quan tâm tới công tác an sinh xã hội.

Những năm qua, Hải Phòng luôn quan tâm tới công tác an sinh xã hội.

Theo đó, UBND TP Hải Phòng giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng Sở Tài chính hướng dẫn UBND các quận, huyện tổ chức tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn TP theo mức đã được phê duyệt.

Cụ thể, người cao tuổi 70, 75, 80, 85 tuổi là 700.000 đồng/người; người cao tuổi 95 tuổi là 900.000 đồng/người; người cao tuổi từ 101 tuổi trở lên nhận 1.500.000 đồng/người cùng bằng tiền mặt. Nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán thu chi ngân sách năm 2021 của các quận, huyện.

Bên cạnh đó, TP tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 90 tuổi là 800.000 đồng/người bằng tiền mặt và 200.000 đồng/người bằng hiện vật; người cao tuổi 100 tuổi là 1.500.000 đồng/người bằng tiền mặt và 5 mét vải lụa/người. Nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán thu chi ngân sách TP Hải Phòng năm 2021 và được UBND TP Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 3821 ngày 18/12/2020.

UBND TP Hải Phòng giao Sở Tài chính cấp kinh phí bằng tiền mặt cho người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi cho các quận, huyện theo Quyết định phân bổ kinh phí số 3821 nêu trên. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chuyển quà bằng hiện vật cho các địa phương, sau khi thực hiện các thủ tục mua sắm theo quy định.

UBND TP cũng giao UBND các quận, huyện hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn và gia đình người cao tuổi tổ chức tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hóa, phong tục tâp quán của địa phương.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm