Hỗ trợ 1.000 trẻ lang thang và nguy cơ bỏ học đi lang thang

(PLVN) - Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vừa tổng kết dự án "Hỗ trợ trẻ em lang thang và có nguy cơ bỏ học đi lang thang” nhằm giúp gia đình có trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, cung cấp điều kiện học tập đồ dùng học tập, xe đạp và các nguồn lực khác từ kinh phí của địa phương... để trẻ em được tới trường.

Ông Hoàng Văn Tiến - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết dự án triển khai trong 2 năm (2017 - 2019) tại địa bàn 5 tỉnh trọng điểm (Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế) và 2 trung tâm thuộc Bộ LĐTB&XH (Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ em tàn tật, Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An).

Trong thời gian qua, để xác định chính xác 1.000 trẻ em nhận hỗ trợ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phối hợp với 5 tỉnh thực hiện hoạt động khảo sát, rà soát và xác định những trẻ em nguy cơ bỏ học mới phát sinh. Việc quản lý trẻ em được theo dõi qua hoạt động hỗ trợ trẻ em tại cộng đồng thông qua hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ Quyền trẻ em và có cộng tác viên tại xã theo dõi để kịp thời hỗ trợ.

Cùng với đó là lồng ghép các hoạt động truyền thông về dự án tại cộng đồng; nâng cao nhận thức cho người dân và giới thiệu về mục tiêu hỗ trợ trẻ em của dự án.

Dự án đã vận động hồi gia và xóa bỏ tình trạng trẻ em nguy cơ cao bỏ học đi lang thang kiếm sống và ngăn ngừa giảm thiểu đáng kể số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm