Khuyến cáo mới nhất về cách phòng chống Covid-19 tại công sở Việt Nam

WHO cùng Bộ Y tế Việt Nam mới xây dựng bộ infographic hướng dẫn những việc cần làm để phòng chống bệnh Covid-19 tại nơi làm việc. Theo đó, nơi làm việc cần được giữ vệ sinh, rửa tay thường xuyên và đúng cách, thúc đẩy phương án làm việc từ xa nếu có thể...

Khuyến cáo mới nhất về cách phòng chống Covid-19 tại công sở Việt Nam

 Giữ gìn nơi làm việc sạch sẽ, vệ sinh

WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc
Rửa tay thường xuyên và đúng cách
WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc
Tăng cường vệ sinh đường hô hấp thật tốt
WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc
Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi
WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc
Tham vấn các khuyến cáo về đi lại trước khi đi công tác
WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc
Khuyến cáo mới nhất của WHO về biện pháp phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc
Thúc đẩy phương án làm việc từ xa nếu có thể
WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc
Tuân thủ các hạn chế về đi lại, di chuyển hay tụ tập đông người
WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc
Khuyến cáo những người bị ốm hãy ở nhà
WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

Cùng chuyên mục
Đọc thêm