Lập cơ sở cách ly mới trong khách sạn nội thành Hà Nội

(PLVN) -  UBND TP Hà Nội mới quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khu vực đảo Pavilion 1, Khách sạn InterContinental Westlake Hanoi (quận Tây Hồ).

Đây là cơ sở cách ly y tế tập trung cho người nước ngoài (người có hộ chiếu ngoại giao, nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp), phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố ủy quyền Chủ tịch UBND quận Tây Hồ quyết định cho phép khách sạn InterContinental Westlake Hanoi được thực hiện cách ly tập trung tại khu vực đảo Pavilion 1; ban hành quyết định thành lập Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cũng được ủy quyền ban hành quyết định kết thúc nhiệm vụ cho khách sạn và cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho người được cách ly. 

Thời hạn ủy quyền đến khi kết thúc dịch.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội đồng thời giao Sở Y tế, Sở Du lịch có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND quận Tây Hồ triển khai thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, quy định của pháp luật và Thành phố.

"Chủ tịch UBND quận Tây Hồ chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố về thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định...; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố những vấn đề phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo",  UBND TP Hà Nội nêu rõ.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm