Phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ ngày càng được phát huy

(PLVN) -  Trong bài viết mới đây, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, khẳng định: “Càng trong khó khăn, phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ càng được phát huy và tỏa sáng, khích lệ, cổ vũ toàn quân vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Lực lượng Bộ đội biên phòng tổ chức chốt chặn, phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới.

Lực lượng Bộ đội biên phòng tổ chức chốt chặn, phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới.

PLVN xin lược trích đăng bài viết  của Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa với tiêu đề “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ; góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tham gia tích cực, có hiệu quả Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tích cực tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, ô nhiễm môi trường, hạn hán, xâm nhập mặn, phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, để lại tình cảm, ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Toàn quân đã tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng với quân đội các nước, đóng góp tích cực vào sự ổn định, hòa bình, phát triển trong khu vực và trên thế giới. 

Thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương (về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân) góp phần giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong quân đội nâng cao bản lĩnh chính trị, không dao động trước khó khăn, nguy hiểm, có sức đề kháng trước cám dỗ và tác động tiêu cực của xã hội; nâng cao cảnh giác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và phòng, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Càng trong khó khăn, phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ càng được phát huy và tỏa sáng, khích lệ, cổ vũ toàn quân vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

Những năm tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. 

Trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố, tạo những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tuy nhiên, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là khi nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước với nhiều âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, công khai, trực diện hơn, trong đó quân đội luôn là trọng điểm chống phá. Mặt trái kinh tế thị trường, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tiêu cực trong xã hội tác động trực tiếp đến xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Để toàn quân tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, qua đó, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị quân đội cần quán triệt, thực hiện tốt những nội dung sau:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12/8/2019 (về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới); Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội; Tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng cụ thể, thiết thực; Phát huy vai trò cơ quan báo chí, đơn vị văn học nghệ thuật chuyên nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về mục đích, yêu cầu, nội dung và kết quả thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, Chỉ thị 855; Thường xuyên tiến hành công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 và Chỉ thị 855. 

Phát huy những kết quả đã đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân cần chủ động đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, có hiệu quả, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm