Phát động Tháng cao điểm vì người nghèo Hà Nội

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội (UBMTTQTPHN) vừa có kế hoạch triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội năm 2017.

Theo Kế hoạch, UBMTTQTPHN sẽ phối hợp với UBND Thành phố, trực tiếp là các Sở, Ban ngành và cơ quan liên quan tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, vận động các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

UBMTTQTPHN đề nghị Ủy ban MTTQ các quận, huyện, thị xã và cơ sở tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, tạo nguồn lực thực hiện giảm nghèo ở địa phương...

Các quận, huyện, thị xã và cơ sở tổ chức thực hiện kế hoạch của Thành phố, rà soát nhà xuống cấp của các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo chuẩn mới để phối hợp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trích từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp kết hợp với nguồn lực của gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng hỗ trợ; quan tâm hỗ trợ hộ nghèo về vốn, tư liệu sản xuất, kinh nghiệm làm ăn, việc làm, học tập, khám chữa bệnh... đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Thống kê năm 2016, Thủ đô Hà Nội còn  65.377 hộ nghèo, chiếm 3,64% tổng số hộ dân. Số hộ cận nghèo là 34.005 hộ, chiếm 1,89% tổng số hộ dân.
Giai đoạn 2016- 2020, hộ nghèo khu vực thành thị ở Hà Nội được xác định là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 1,4 triệu đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,4 triệu đồng đến 1,95 triệu đồng.

Hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 1,1 triệu đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.

Hộ cận nghèo khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,4 triệu đồng đến 1,95 triệu đồng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm