Quảng Ninh: Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo vệ trẻ em

(PLO) - UBND tỉnh Quảng Ninh  vừa có văn bản  yêu cầu các thành viên Ban điều hành Hệ thống bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tổ chức triển khai ngay ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa các vụ việc trẻ em bị xâm hại. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu Sở LĐ-TB&XH  hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ trẻ em; phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; chủ động đánh giá, rà soát và kiến nghị các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Sở GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, nhà trường thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em; rà soát các tiêu chuẩn trường học bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường giáo dục kiến thức về giới tính và kỹ năng phòng tránh bạo lực, xâm hại trẻ em cho giáo viên và học sinh. Công an tỉnh cần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; rà soát hồ sơ, xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em đang tồn đọng trên địa bàn tỉnh.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm