Quy chế bảo vệ Di sản Văn hóa thế giới phố cổ Hội An

(PLVN) - UBND TP Hội An vừa tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An và phát hành tập sách về Quy chế nhằm phổ biến những quy định trên.

Quy chế bảo vệ Di sản Văn hóa thế giới phố cổ Hội An

Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành vào tháng 1/2020 gồm 10 chương, 37 điều, có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 1/2021.

Quy chế quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng và nguyên tắc hoạt động bảo vệ; hoạt động tu bổ, xây dựng; bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; tổ chức tham quan, dịch vụ du lịch; hoạt động kinh doanh, trưng bày, quảng cáo; trật tự an toàn và quản lý tác động rủi ro; thủ tục thực hiện quy định bảo vệ; trách nhiệm phối hợp của các cơ quan nhà nước, tổ chức, các cá nhân tham gia bảo vệ Khu phố cổ Hội An.

Theo quy chế, người dân Khu phố cổ Hội An phải thực hiện đúng các quy định về bảo vệ khu phố cổ; chịu trách nhiệm trước tiên về mọi sự hư hỏng, sai lệch, giảm giá trị của di tích do mình sở hữu, sử dụng; được quyền tổ chức các loại hình dịch vụ hợp pháp để phục vụ khách du lịch nhưng không làm ảnh hưởng đến khu phố cổ...

Đây là lần đầu tiên, tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An. Quy chế có nhiều quy định mở rộng, chặt chẽ, rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý cụ thể trong công tác bảo vệ, phát huy hiệu quả Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An nói riêng, Di sản văn hóa Hội An nói chung.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm