Tham gia bảo hiểm thất nghiệp bằng phương thức điện tử

(PLO) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bằng phương thức điện tử nhằm thi hành một số điều của Nghị định số 166/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và BHTN.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong dự thảo Thông tư nói trên, Bộ LĐTB&XH đưa ra nội dung hướng dẫn việc tham gia BHTN, tiếp nhận giải quyết các chế độ BHTN và việc trao đổi thông tin liên quan đến việc thực hiện các chế độ BHTN bằng phương thức điện tử.

Đồng thời, Thông tư cũng hướng dẫn việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) bằng phương thức điện tử bao gồm:  tra cứu thông tin của NLĐ đang hưởng các chế độ BHTN; thông tin của NSDLĐ được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ; gửi các văn bản, thông báo của cơ quan giải quyết các chế độ BHTN cho NLĐ, NSDLĐ.

Theo đó, việc thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHTN phải tuân theo nguyên tắc rõ ràng, công bằng, trung thực, an toàn, hiệu quả và phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử, đồng thời phải bảo đảm tính liên tục, kịp thời, rõ ràng, chính xác, công bằng, trung thực, an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo mật và toàn vẹn thông tin. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn giao dịch bằng phương tiện điện tử hoặc giao dịch bằng phương thức truyền thống trong lĩnh vực BHTN.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHTN phải bảo đảm các điều kiện sau: Có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận (trường hợp cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHTN nhưng chưa được cấp chứng thư số thì được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do Cục Việc làm, Bộ LĐTB&XH cấp; Có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với Cục Việc làm. Các giấy tờ ở dạng chứng từ giấy phải còn giá trị pháp lý để các tài liệu chứng từ điện tử có giá trị pháp lý tương đương. 

Chứng từ BHTN điện tử bao gồm hồ sơ BHTN điện tử và các văn bản, thông báo khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch BHTN bằng phương tiện điện tử. Chứng từ điện tử theo quy định tại Thông tư này có giá trị như hồ sơ, chứng từ, thông báo và các văn bản bằng giấy. 

NSDLĐ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP được đăng ký tham gia BHTN qua mạng điện tử. Trình tự, thủ tục đóng BHTN qua mạng điện tử được thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

NLĐ được giải quyết các chế độ BHTN qua mạng điện tử:  tư vấn, giới thiệu việc làm, trợ cấp thất nghiệp, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng, hỗ trợ học nghề…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm