Toàn quốc triển khai công tác tuyển quân năm 2021

(PLVN) - Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân, đến nay, các tỉnh, thành trong toàn quốc đã tổ chức xét duyệt chính trị - chính sách theo quy định và tiến hành khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho những thanh niên đủ điều kiện gọi khám nghĩa vụ quân sự ((NVQS), đảm bảo số lượng và chất lượng quân nhân cao nhất.

Khám sơ tuyển NVQS tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Khám sơ tuyển NVQS tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhiều địa phương gặp khó trong tuyển quân

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm “tuyển người nào, chắc người đó”, không để lọt vào quân đội những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, đến nay, các địa phương đã tổ chức xét duyệt chính trị - chính sách theo đúng quy định và đang tiến hành khám sức khỏe NVQS cho những thanh niên đủ điều kiện gọi khám.

Quá trình triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tuyển quân; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp chống khám, chống lệnh gọi nhập ngũ theo quy định của pháp luật.  

Năm 2021, tỉnh Khánh Hòa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.850 công dân nhập ngũ. Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân, toàn tỉnh đã hoàn thành việc đăng ký quản lý hơn 52.400 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đạt tỷ lệ 4,22% so với dân số.

Tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, năm 2021, công tác tuyển quân được dự báo là tiếp tục khó khăn do số thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS đi học, đi làm trong các công ty, doanh nghiệp, đi làm ăn xa, vắng mặt tại các địa phương tiếp tục tăng, dẫn đến công tác quản lý, nắm nguồn gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy để hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện phải tập trung cao, có nhiều giải pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp chống trốn đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ trong công tác tuyển quân.

Để đảm bảo chất lượng tuyển quân, hiện Hội đồng NVQS các cấp nhiều địa phương khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ), Hội đồng NVQS cấp mình; tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, nhất là nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ tự giác chấp hành thực hiện NVQS.

Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn quân, xác định từng nhóm đi làm ăn xa, làm doanh nghiệp, đi học để có kế hoạch gọi khám tuyển NVQS đảm bảo đúng thời gian quy định. 

Các địa phương kiện toàn BCĐ thực hiện khám tuyển NVQS, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho các thành viên Hội đồng khám tuyển, chuẩn bị đầy đủ, máy móc, phương tiện và lựa chọn địa điểm khám tuyển thuận lợi cho các công dân khi đi khám tuyển NVQS.

Bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên triển khai tốt các bước trong quy trình tuyển quân; xử lý nghiêm các đối tượng chống đối Luật NVQS, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong thực hiện Luật NVQS. 

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) cấp huyện chủ động phối hợp với các đơn vị nhận quân thực hiện tốt việc cấp thẻ BHYT cho thân nhân của quân nhân theo quy định. 

Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Theo chỉ tiêu giao quân dự kiến trong năm 2021, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa được giao tuyển chọn 92 thanh niên lên đường làm NVQS, 13 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ công an. Theo đó chỉ tiêu tuyển quân của các xã, thị trấn đều tăng khoảng 15% so với năm 2020. 

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, xét tuyển dân quân năm 2021 đạt hiệu quả và chất lượng, Hội đồng NVQS huyện sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật Nhà nước, Luật NVQS, truyền thống quê hương, gia đình, nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Ðiện Biên, tỉnh Điện Biên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Ðảng, chính quyền địa phương cũng như sự nỗ lực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp nên đạt được kết quả tích cực.

Năm 2021, huyện Ðiện Biên được giao tuyển chọn và gọi 120 công dân nhập ngũ (chưa tính công an, biên phòng). Ngay từ cuối tháng 8/2020, Ban CHQS huyện đã kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, quản lý số công dân đủ tuổi 17 trong năm, người trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ từ 18 - 25 tuổi và đến hết 27 tuổi đối với công dân đào tạo đại học, cao đẳng làm cơ sở để hội đồng nghĩa vụ xã và huyện tổ chức xét duyệt, phân loại danh sách tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ theo quy định.

Qua kết quả sơ tuyển, tỷ lệ thanh niên được gọi có mặt là 779 thanh niên (đạt 100%); trong đó điều khám cấp huyện 321 thanh niên. Về trình độ văn hóa chủ yếu học xong THPT, trong đó có 7 thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học; độ tuổi chủ yếu từ 18 - 20 tuổi. Hầu hết các công dân thực hiện nghiêm lệnh gọi sơ khám tuyển của xã, đến đúng thời gian, địa điểm quy định, chấp hành tốt các quy định sơ tuyển NVQS.

Hiện nay, Ban CHQS huyện Ðiện Biên đã phối hợp với các phòng ban liên quan, nhất là cơ quan y tế huyện xây dựng kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện tại 9 cụm phù hợp với tình hình các địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân thực hiện lệnh gọi khám NVQS.

Ðồng thời, giao các xã phân công cán bộ phụ trách, theo dõi, đôn đốc các công dân trong diện khám NVQS đến đúng thời gian, địa điểm; niêm yết danh sách những công dân sẵn sàng nhập ngũ và những công dân tạm miễn, tạm hoãn. 

Đơn vị tổ chức hướng dẫn kê khai lý lịch nghĩa vụ quân sự cho công dân; chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự 21 xã tổ chức thâm nhập tại cơ sở, xét duyệt lý lịch cho các công dân sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức phúc tra thâm nhập tuyển quân tại các xã; chốt quân số, danh sách công dân nhập ngũ. Dự kiến từ ngày 5 - 10/2/2021 sẽ hoàn thành các khâu và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ. 

Năm 2021, các địa phương tiếp tục thực hiện tuyển, gọi công dân nhập ngũ theo phương thức “tròn khâu” quy định tại Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 4/10/2018 của Bộ Quốc phòng.

Các địa phương sẽ thực hiện gọi nhập ngũ những công dân có lý lịch chính trị rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt theo Thông tư số 50/2016/TTLT-BQP-BCA của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về sức khỏe, sẽ tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã được Hội đồng khám sức khỏe NVQS huyện kết luận, phân loại sức khỏe từ loại 1, loại 2, loại 3 theo tiêu chuẩn sức khỏe được quy định tại Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP của Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế về hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện NVQS.

Không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng tiêu binh, nghi lễ; lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp sẽ thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Sau khi rà soát và xét duyệt nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2021, từ cuối tháng 10, các địa phương trong tỉnh thực hiện khám sơ tuyển sức khỏe cho công dân.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Những người mẹ đến từ trái tim

Những người mẹ đến từ trái tim

(PLVN) - Không mang nặng đẻ đau nhưng với họ, những sinh linh bé bỏng bị cha mẹ bỏ rơi hoặc sớm mất đi người thân đã là máu mủ ruột rà. Bằng sự tảo tần và tình yêu thương, họ đã xoa dịu vết thương lòng của trẻ, đảm nhận vai trò của đấng sinh thành – nuôi nấng, dưỡng dục các con nên người. Dù là người phụ nữ nổi tiếng hay bình dị, những người phụ nữ ấy đều là “Những người mẹ đến từ trái tim”.
Đọc thêm