'Tồn tại lớn' được giải quyết trên… giấy tờ!

(PLO) - Đời sống tinh thần của công nhân ở khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất đang trong tình trạng rất nghèo nàn. Họ gần như không có hoạt động giải trí, sinh hoạt tinh thần nào sau giờ lao động do không có đủ các thiết chế văn hóa lao động như ĐBQH Phan Thị Mỹ Dung (Long An) phản ánh. 

ĐBQH Phan Thị Mỹ Dung (Long An)

ĐBQH Phan Thị Mỹ Dung (Long An)

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đi kiểm tra tại các khu công nghiệp và thấy đời sống vật chất của công nhân có cải thiện, nhưng đời sống tinh thần rất khó khăn, thậm chí có đại biểu cho rằng “thiếu đủ thứ”. Đây cũng là một phần nguyên nhân của các tệ nạn xã hội trong đời sống công nhân và khiến năng suất lao động, chất lượng cuộc sống của giới công nhân đa phần rất kém. 

Tình trạng này đã được ngành VHTT&DL “nhận thức được” – Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết và thừa nhận đây là một vấn đề tồn tại lớn. Theo Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, trách nhiệm chủ yếu của các địa phương có khu công nghiệp, khu chế xuất trong việc thực hiện quy hoạch xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Bộ trưởng nói: “Để triển khai thực hiện quy hoạch thì vấn đề này phụ thuộc vào các địa phương là nơi có các khu công nghiệp, khu chế xuất. Có thể do những điều kiện về nguồn vốn đầu tư còn khó khăn nên chưa đầu tư để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch tại các khu công nghiệp, khu chế xuất như trong quy hoạch đã phê duyệt. Có thể nói, trách nhiệm này là trách nhiệm của các địa phương”.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, Bộ đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký kết các hoạt động, trong đó có những hoạt động liên quan để xây dựng tại các khu công nghiệp, các khu chế xuất, các thiết chế VHTT&DL để tạo điều kiện cho công nhân có điều kiện hưởng thụ những giá trị tinh thần và đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm đến năm 2015 và định hướng năm 2020, phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020... 

Bộ trưởng cho rằng, đó là “các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện nay tại các khu công nghiệp và các khu chế xuất chưa có, còn thiếu các thiết chế VHTT&DL”. Như vậy, theo người đứng đầu ngành VHTT&DL, các văn bản được trình cấp có thẩm quyền ban hành là đủ để xây dựng đời sống văn hóa công nhân, trong khi công nhân mong chờ những việc làm cụ thể để được thụ hưởng những giá trị đời sống tinh thần mà họ xứng đáng được hưởng.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm