Đảng ủy Cục THADS TP Hồ Chí Minh quán triệt Chỉ thị 28-CT/TW

(PLVN) - Sáng ngày 9.8.2019, tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Cục đã tổ chức quán triệt Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đảng ủy Cục THADS TP Hồ Chí Minh quán triệt Chỉ thị 28-CT/TW

Dự Hội nghị có Đồng chí Phạm Huy Hoàng, Phó Bí thư đảng ủy Cục; các đồng chí Đảng ủy viên, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư 6 Chi bộ trực thuộc Cục và toàn thể Đảng viên, công chức, người lao động Cục THADS thành phố tham dự

Tại Hội nghị đồng chí Phạm Huy Hoàng đã quán triệt toàn bộ nội dung Chỉ thị số 28-CT/TW, với mục đích nâng cao nhận thức cấp ủy, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng về việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Đảng ủy Cục THADS TP Hồ Chí Minh quán triệt Chỉ thị 28-CT/TW ảnh 1

Theo đó, chi uỷ cần thực hiện các nội dung: Tổ chức quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 28-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ trong năm 2019 và những năm tiếp theo; thường xuyên quán triệt, hướng dẫn cán tham mưu làm công tác đảng vụ, đảng viên thực hiện đúng các yêu cầu về công tác kết nạp đảng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định; tham gia hoặc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy, hằng năm, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên; tạo nguồn kết nạp đảng viên; định kỳ hằng tháng, xem xét, ra nghị quyết lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng, đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh sách….

Cùng chuyên mục

Đọc thêm