Dành 2.700 tỷ xây dựng nông thôn mới

(PLO) -Ngày 13/11, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Quyết định 1385 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tại thôn, bản, ấp thuộc các xã vùng đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, bãi ngang ven biển và hải đảo, giai đoạn 2018-2020 (Đề án).

Dành 2.700 tỷ xây dựng nông thôn mới

Theo Quyết định 1385 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án sẽ hỗ trợ cho 3.513 thôn, bản, ấp tại 363 xã đặc biệt khó khăn đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới thuộc 36 tỉnh. Cùng với hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hạ tầng thôn, bản ấp, Quyết định 1385 sẽ tập trung vào việc nâng cao đời sống của đồng bào nghèo, thông qua việc hỗ trợ bà con xây dựng mô hình sản xuất, gắn với xây dựng liên kết vùng nguyên liệu, theo định hướng chương trình một xã một sản phẩm, hoặc mô hình phát triển du lịch cộng đồng.

Dự kiến nguồn ngân sách TƯ sẽ bố trí gần 1.500 tỷ đồng, ngân sách các địa phương khoảng 1.200 tỷ đồng, đồng thời sẽ huy động lồng ghép thêm các nguồn lực từ chương trình dự án khác để tập trung triển khai Đề án này.

Một trong những điểm mới của Đề án là sẽ xây dựng bộ khung riêng về các tiêu chí nông thôn mới cấp thôn, trong đó có nhóm tiêu chí về tổ chức cộng đồng và các nhóm tiêu chí về các hoạt động phát triển thôn.

Đề án đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể, trong đó đến năm 2020, thu nhập của người dân tại các xã thuộc phạm vi đề án tăng ít nhất từ 1,6 đến 1,8 lần so với năm 2015; phấn đấu cả nước sẽ không còn xã dưới 5 tiêu chí nông thôn mới.

“Thông qua Hội nghị này, các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai. Làm sao đến năm 2020, phấn đấu có khoảng 50% thôn bản ấp đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí của các tỉnh phê duyệt”- ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nói. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm