Đề xuất gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng gỡ khó cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(PLVN) - Bộ Tài chính vừa cho biết, gói hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho  DN, hộ kinh doanh mà Bộ Tài chính đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý khoảng 30.000 tỷ đồng và sẽ áp dụng ngay khi Nghị định được Chính phủ ký ban hành và sẽ kết thúc vào cuối năm 2020. 

Lĩnh vực du lịch, khách sạn sẽ là một trong các lĩnh vực được hỗ trợ.

Lĩnh vực du lịch, khách sạn sẽ là một trong các lĩnh vực được hỗ trợ.

Cuối giờ chiều nay - 6/3, Bộ Tài chính thông tin, để giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/ 2020, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ về một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh (SXKD) và hỗ trợ thị trường góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy và tạo động lực cho phát triển.

Tại Phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với nội dung đề xuất của Bộ Tài chính với gói hỗ trợ cho DN, hộ cá nhân kinh doanh.

Về các giải pháp gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất, tại Điều 49 Luật quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13, khoản 3 Điều 6 Luật số 71/2014/QH13) quy định: gia hạn nộp thuế trong trường hợp “không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ”.

Về thẩm quyền gia hạn nộp thuế (khoản 1 Điều 50 Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13) quy định “Chính phủ gia hạn nộp thuế trong trường hợp việc gia hạn nộp thuế không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định”).

Căn cứ vào thẩm quyền Quốc hội giao Chính phủ, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về vốn cho DN, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19, Bộ Tài chính cho biết, Bộ sẽ phối hợp với các Bộ, ngành để khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về gia hạn tiền thuế GTGT; gia hạn tiền thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh; gia hạn tiền thuế đất cho đối tượng hoạt động, SXKD trong các ngành kinh tế chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như: Du lịch, vận tải, khách sạn, dệt may, da giầy,...

Về các giải pháp giảm phí, lệ phí, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã phối hợp với các Bộ, ngành rà soát đề xuất Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền giảm một số khoản phí, lệ phí là đầu vào của SXKD. 

Trước đó, ngày 28/02/2020, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; phù hợp với thực tế hoạt động cung cấp dịch vụ, Bộ Tài chính đã có Công văn 2155/BTC-CST gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ đề nghị: rà soát các khoản phí, lệ phí gắn với các dịch vụ do ngành, lĩnh vực mình quản lý; đề xuất giảm mức thu phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, gửi Bộ Tài chính và phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành Thông tư theo quy định hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu vượt thẩm quyền. 

Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 30.000 tỷ đồng. Dự kiến thời điểm hỗ trợ DN sẽ áp dụng ngay khi Nghị định được Chính phủ ký ban hành và sẽ kết thúc vào cuối năm 2020. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm