Đề xuất một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp quốc phòng an ninh

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn chính sách đối với doanh nghiệp quốc phòng an ninh và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Điều 16 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hỗ trợ cho nhiệm vụ diễn tập, huấn luyện chiến đấu

Theo Dự thảo, trong quá trình hoạt động, ngoài những quy định của nhà nước về đầu tư thành lập doanh nghiệp (DN), quy định chung về khuyến khích và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật, DN quốc phòng, an ninh còn được hưởng chính sách hỗ trợ tài chính.

Cụ thể, DN sẽ được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất đối với diện tích đất được giao quản lý và sử dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định tại Luật Đất đai và Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

DN được Nhà nước đảm bảo các khoản chi phí gồm: Quân trang cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sỹ quan, công nhân công an; chi cho nhiệm vụ diễn tập, huấn luyện chiến đấu, huấn luyện dự bị động viên; các khoản chi cho công tác quốc phòng, an ninh, công tác phục vụ quốc phòng, quan hệ quân dân; được Nhà nước cấp kinh phí cho việc duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa vận hành các dây chuyền sản xuất quốc phòng, an ninh trong trường hợp tạm ngừng sản xuất mà không có khả năng tự bù đắp chi phí;

Ngoài ra, DN còn được Nhà nước hỗ trợ 02 quỹ khen thưởng và phúc lợi bằng 02 tháng lương thực hiện trong trường hợp không đủ nguồn để trích lập. Theo Dự thảo, hàng năm DN quốc phòng, an ninh sử dụng lợi nhuận sau thuế để trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên.

Sau khi trích lập các quỹ theo quy định trên mà doanh nghiệp không đủ nguồn để trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi theo mức quy định, phần trích quỹ còn thiếu được nhà nước hỗ trợ với mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 02 (hai) tháng lương thực hiện trong năm (không bao gồm tiền lương cho thời gian tạm ngừng sản xuất quy định.

Được hỗ trợ đầu tư xây nhà trẻ, bệnh xá

Ngoài các chính sách trên, theo Dự thảo, DN quốc phòng, an ninh còn được Nhà nước hỗ trợ kinh phí nhà trẻ, giáo dục tại địa bàn chưa có trường lớp theo hệ thống giáo dục công lập với các điều kiện như: Cơ sở giáo dục thuộc DN quốc phòng, an ninh quản lý đóng trên địa bàn chưa có trường lớp theo hệ thống giáo dục công lập phải được Sở GD&ĐT địa phương nơi DN quốc phòng, an ninh đóng trụ sở xác nhận.

Theo đó Nhà nước hỗ trợ kinh phí đầu tư ban đầu cho việc xây dựng trường lớp, mua sắm trang bị bàn, ghế và đồ dùng dạy học không quá 200.000.000 đồng/lớp (đối với cơ sở chưa được đầu tư trang bị). Trường hợp trường lớp, đồ dùng dạy học đã hư hỏng cần được sửa chữa và bổ sung thì mức hỗ trợ không quá 30.000.000 đồng/lớp/năm;

Nhà nước cũng hỗ trợ kinh phí đảm bảo tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ quy định khác cho giáo viên, cô nuôi dạy trẻ theo quy định hiện hành của nhà nước đối với địa bàn doanh nghiệp đang hoạt động (bao gồm cả giáo viên, cô nuôi dạy trẻ hoạt động tại các Đội sản xuất theo quy định hiện hành của nhà nước tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa).

Cùng với đó, DN còn được Nhà nước hỗ trợ kinh phí y tế đối với những nơi do điều kiện đặc biệt phải duy trì bệnh xá. Theo đó, kinh phí để đầu tư, trang bị vật chất lần đầu với mức tối đa không quá 300.000.000 đồng/1 bệnh xá dưới 10 giường bệnh; 400.000.000 đồng/1 bệnh xá có từ 10 đến dưới 20 giường bệnh và 500.000.000 đồng /1 bệnh xá từ 20 giường bệnh trở lên.

Dự thảo cũng đề xuất Nhà nước hỗ trợ DN tính khấu hao đối với những tài sản cố định là dây chuyền đầu tư sản xuất vũ khí, khí tài, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh có vốn đầu tư lớn theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTCngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Đối với người lao động trong DN quốc phòng, an ninh, Dự thảo đề xuất tiền lương của lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan được tính phù hợp với quy định về chế độ, chính sách của pháp luật đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của DN.

Khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, người lao động nếu bị thương hoặc bị chết mà đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được xem xét, xác nhận là người có công theo quy định của pháp luật về người có công; người lao động bị tai nạn lao động thì xét hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Dự thảo cũng đề xuất Nhà nước đảm bảo kinh phí trả lương, đóng bảo hiểm xã hội cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian chuẩn bị nghỉ hưu; thanh toán các khoản chi ra quân, xuất ngũ, phục viên, thôi việc theo chế độ hiện hành; hỗ trợ trả lương cho số lượng người lao động tối thiểu cần phải duy trì để doanh nghiệp vận hành các dây chuyền sản xuất quốc phòng an ninh trong trường hợp tạm ngừng sản xuất mà không có khả năng tự bù đắp chi phí.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
 Hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến là một trong những chính sách có hiệu lực từ đầu tháng 2/2022

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 02/2022

(PLVN) - Quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến; tăng giờ làm thêm của người lao động thời vụ… là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 02/2022.

Đọc thêm